Vse informacije o storitvah in ukrepih v času razglašene epidemije

Mestna občina Koper in javni zavodi znova poslujejo v normalnem obsegu. Omogočen je tudi stik referentov s strankami, a le po vnaprejšnjem naročilu oziroma dogovoru z referentom. MOK stranke sprejema v sejni sobi ali večjih pisarnah, ob tem morajo stranke upoštevati varnostno razdaljo, razkužiti roke pred vstopom v zaprt prostor in nositi masko ali drugo zaščitno opremo.

Uradne ure za sprejem strank so ob ponedeljkih in petkih med 8. in 12. uro ter ob sredah med 8. in 12. ter 14. in 17. uro. Občanke in občani sicer vloge, dokumentacijo, zahtevke in druga vprašanja še vedno pošljejo po elektronski ali navadni pošti.

  • V času uradnih ur občanke in občani lahko pokličejo na telefonsko številko 05 66 46 100 (centrala) oziroma na druge številke posameznih uradov ali pošljejo elektronsko sporočilo na obcina@koper.si.
  • Občinski inšpektorat bo v času uradnih ur dosegljiv na 05 664 63 40, od 7. do 22. ure pa prek Operativnega centra občinskega redarstva na številkah 041 627 286 in 080 44 49 ter na elektronskem naslovu tajnistvo.SIRZR@koper.si.

 

KLJUČNE TELEFONSKE ŠTEVILKE:

05 66 47 440 ali 05 62 03 615 (Zdravstveni dom Koper): pokličite, če opazite bolezenske znake in vaš izbrani zdravnik ni dosegljiv; od ponedeljka do petka od 7. do 20. ure

080 14 04: državna brezplačna številka za informacije v zvezi s koronavirusom

05 663 45 58 ali 030 710 007 (Obalni dom upokojencev): dostava zdravil in hrane starostnikom in invalidom (program Vitica); od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure

051 655 545 (Rdeči križ Koper)

031 335 969 (Karitas Koper): vsak delavnik med 9. in 17. uro

070 550 704 ali 05 66 21 830, iz@ozara.org (Slovensko nacionalno združenje za kakovost življenja Ozara): telefonski pogovori z namenom razbremenitve tesnobe; vsak delavnik med 8. in 15. uro

05 662 14 84, tina.nanut@dc.sent.si (ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje, Dnevni center Šentmar Koper): svetovanje in nudenje osnovne psihološke podpore prebivalcem v lokalni skupnosti v času epidemije; od 9.00 do 15.00 ure

 

Zdravstveni dom Koper

18. maja so začele delovati vse ambulante, v katere bodo pacienti lahko vstopali le, če bodo naročeni.

Zdravstveni dom Koper sporoča, da bo dan pred pregledom pacienta poklicala medicinska sestra in preverila njegovo zdravstveno stanje. Enaka vprašanja bodo sledila na dan pregleda. Vsi pacienti z vročino ali znaki okužbe dihal bodo poslani v ločeno ambulanto, kjer bodo lahko varno poskrbeli za njih. Pacienti morajo na pregled priti največ pet minut pred terminom pregleda, obraz morajo zaščititi z masko.

Več informacij o delovanju splošnih ambulant dobite na spletni strani Zdravstvenega doma Koper (www.zd-koper.si).

 

Krajevne skupnosti

Tudi krajevne skupnosti znova poslujejo po ustaljenem urniku.

 

Mestna tržnica

Koprska mestna tržnica je v soboto, 25. aprila, ponovno odprla svoja vrata. Ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov in priporočil pristojnih do nadaljnjega obratuje prilagojeno, odprta je vsak dan med 7. in 13. uro, z izjemo nedelj in praznikov. Spremenjena je tudi postavitev stojnic, med katerimi je več prostora. Prodajalci in kupci morajo upoštevati priporočila o varnem nakupu, ki predvidevajo obvezno uporabo obraznih mask, razkuževanje rok in zagotavljanje medsebojne varnostne razdalje vsaj dveh metrov. Razkužila so postavljena pri obeh umivalnikih. Pri posamezni stojnici je lahko samo en kupec naenkrat, drugi morajo počakati na primerni razdalji. Pridelkov in izdelkov se ni dovoljeno dotikati, to bo opravil prodajalec.

Znova je odprta tudi ribarnica, kjer je režim ponudbe in prodaje prav tako prilagojen trenutnim razmeram.

 

Parkirišča

Parkirišča v Mestni občini Koper so znova plačljiva. Urnik obratovanja posameznih parkirišč in cene parkiranja ostajajo enaki in so objavljene na spletni strani Marjetice, pod zavihkom Parkirišča.

Maja se je odprlo tudi prodajno mesto Marjetice Koper na mestni tržnici, ki bo zaradi varnostnih razlogov začasno obratovalo v nekdanjih prostorih pri zapornicah na parkirišču za tržnico.

 

Turistično-informativni center Koper

TIC Koper v Pretorski palači je za obiskovalce odprt od petka do nedelje med 9. in 17. uro, od 29. maja dalje pa vsak dan med 9. in 17. uro. Prav tako so znova možni ogledi koprskega Zvonika, vstopnice so naprodaj v koprskem TIC-u.

 

Prevozi v MOK

11. maja je znova stekel javni potniški promet, z izjemo Kurjerc, ki do nadaljnjega ne bodo vozile. Mestna občina Koper in izvajalec javne službe, družba Arriva Dolenjska in Primorska, d. o. o., sta se dogovorili, da bo javni potniški promet za uporabnike mestnih avtobusov v mesecu maju brezplačen, od 1. junija dalje pa potnice in potniki vozovnico lahko kupijo v predprodaji na avtobusni postaji ali obstoječih kartomatih.

Voznike avtobusov pred okužbo varujejo posebne fizične pregrade, dokler s temi ne bodo opremljeni vsi avtobusi, potniki v vozilo lahko vstopajo le na zadnjih vratih. Na avtobusih je nameščeno razkužilo, ki ga morajo potniki obvezno uporabiti pri vstopu, priročena je uporaba razkužila tudi ob izstopu. Poleg tega morajo potniki nositi zaščitne maske in poskrbeti za 1,5-metrsko razdaljo med njimi, voznikom in drugimi potniki.

 

Ukrepi za blažitev posledic epidemije koronavirusa

Občina je sprejela sveženj ukrepov za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa, s katerimi je priskočila na pomoč občankam in občanom, obrtnikom, malim podjetnikom in drugim gospodarskim subjektom, ki delujejo v koprski občini.

Starši otrok, ki so vključeni v vrtce Mestne občine Koper, so za čas zaprtja vzgojno-izobraževalnih zavodov v celoti oproščeni plačila teh stroškov.

Občina je vsem fizičnim osebam, lastnikom nepremičnin na območju Mestne občine Koper, zagotovila trimesečni zamik plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in delni prenos zapadlosti plačila teh obveznosti v leto 2021.

Sicer pa je Mestna občina Koper vse najemnike občinskih prostorov, ki v skladu z državnimi ukrepi ne morejo izvajati svoje dejavnosti, od 13. marca do 31. maja oprostila plačila najemnine. Oprostitev plačila velja tudi za tiste najemnike, ki v maju že lahko obratujejo. Poleg najemnine je občina vse gostinske ponudnike oprostila plačila občinske takse za uporabo javne površine med 13. marcem in 31. majem. Oprostitev plačila najemnine ne velja za subjekte javnega prava.

– V dveh občinskih javnih komunalnih podjetjih Marjetici Koper in Rižanskem vodovodu Koper so uporabnikom storitev do nadaljnjega omogočili plačevanje obveznosti z nekajmesečnim zamikom. V mislih imajo predvsem starejšo populacijo, ki ni vešča spletnega bančništva in račune plačuje na banki oziroma pošti.

 

Kako ravnati v primeru suma okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2?

Vsi, ki so bili v zadnjih štirinajstih dneh na območju z večjo možnostjo prenosa okužbe s koronavirusom COVID 19 oziroma so bili v stiku z osebo, ki ima potrjeno prisotnost novega virusa, naj dosledno sledijo spodnjim navodilom:

Če pri sebi opazite bolezenske znake (vročina, kašelj, oteženo dihanje, kar je značilno za pljučnico), ostanite doma in se izogibajte stikom z drugimi ljudmi. Ne hodite v ambulante, ampak se po telefonu posvetujte s svojim izbranim zdravnikom oziroma z zdravnikom, ki ga nadomešča. Če ta ni dosegljiv, pokličite dežurno ambulanto, ki je dosegljiva na številki 05 66 47 440 ali na dodatni telefonski številki 05 62 03 615. Tam boste dobili vsa potrebna navodila.

Zdravnik bo potrdil ali ovrgel sum na okužbo, če bo sum upravičen, vas bo napotil v zdravstveno ustanovo t. i. vstopno točko za odvzem brisa.

Do vstopne točke se pripeljite z osebnim avtomobilom in ne z javnim prevozom, v avtomobilu počakajte na nadaljnja navodila zdravstvenega osebja.

V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij v zvezi z novim koronavirusom je Urad vlade za komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Infekcijsko kliniko in Ministrstvom za javno upravo vzpostavil klicni center. Na brezplačni telefonski številki 080 1404 lahko dobite informacije vsak dan med 8. in 20. uro.