Trajnostna urbana strategija – TUS

Občanke in občane Mestne občine Koper ter vso zainteresirano javnost obveščamo, da poteka priprava predloga Trajnostne urbane strategije za upravičeno območje  Mestne občine Koper za obdobje 2015- 2020.

Trajnostna urbana strategija je strateški dokument občine za upravičeno območje – urbano naselje Koper, ki na vsebinski ravni opredeljuje razvojne izzive in vizijo urbanega razvoja ter opredeli prednostna razvojna področja. Predstavlja tudi formalno osnovo za kandidiranje in črpanje finančnih sredstev iz evropskih skladov.

Ker je za oblikovanje učinkovite strategije ključnega pomena širše razumevanje razvojnih prioritet mesta Koper, je k sooblikovanju dokumenta vabljena zainteresirana javnost.

Vse zainteresirane vabimo, da nam pomagate pri sooblikovanju prioritet razvoja urbanega naselja Koper v naslednjih letih. Svoja mnenja in poglede lahko oddate v spletnem vprašalniku.

 

Trajnostna urbana strategija mesta Koper je bila sprejeta 17. marca 2016, na 12. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Koper.