Urejanje prostora – obveščanje javnosti

Javna razgrnitev bo potekala od 27.09.2018 do 10.10.2018 v veži upravne stavbe Mestne občine Koper v Kopru, Verdijeva 10 ter v Krajevni skupnosti Olmo-Prisoje , Oljčna pot 4 c, 6000 Koper in KS Škocjan, Cesta Marežganskega upora 4, 6000 Koper. Ogled razgrnjenega predloga bo v veži upravne stavbe Mestne občine Koper možen ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure, na sedežu Krajevne skupnosti Olmo-Prisoje ter KS Škocjan, pa v času, ki ga določi svet te krajevne skupnosti. Javna obravnava bo 10.10.2018 ob 16. uri v sejni dvorani upravne stavbe Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Mestna občina Koper pričenja pripravo OPPN za stanovanjski kare med Dolinsko cesto in Ulico Istrskega odreda.
Javna razgrnitev bo potekala od 17.09. do 16.10.2018, javna obravnava pa bo 19.09.2018 ob 16. uri.
Javna razgrnitev je potekala od 22.06.208 do 23.07.2018, javna obravnava pa je bila 11.07.2018.
Javna razgrnitev bo potekala od 22.06.2018 do 23.07.2018, javna obravnava pa bo 11.07.2018 ob 16. uri.
Javna razgrnitev je potekala od 21.05.2018 do 04.06.2018, javna obravnava pa 30.05.2018.
Prikazanih: 10 / 10