Komunalni prispevek in NUSZ

Odmera komunalnega prispevka je izvirna pristojnost lokalne samouprave, ki ga na Mestni občini Koper izvršuje Urad za okolje in prostor.

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec plača občini, brez stroškov vzdrževanja komunalne opreme in brez stroškov gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. S plačilom komunalnega prispevka je zavezancu zagotovljena priključitev na že zgrajeno komunalno opremo.

 

 

Odlok o komunalnem prispevku:

 

Zahtevek za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka