Statistični podatki

Pregled osnovnih podatkov

Geografski položaj mesta: 45° 32′ 5” s. z. š.
13° 45′ 5” v. z. d.
Velikost ozemlja (km2): 303,2
Nadmorska višina: od 0 do 1028 m (Slavnik)
Najvišje ležeče naselje (m): Rakitovec (533)
Dolžina vseh meja občine:
124,718
Dolžina obale (km): 8
Železnice (km):
48,3
Državne ceste (km): 107,85
Občinske ceste (km): 487
Vodovodno omrežje (km): 581,4
Število naselij: 104
Število krajevnih skupnosti: 22

Prebivalstvo – januar 2020

v občini 52.630
v mestu 25.611
gostota na km2 173,6

Klima

Povprečna poletna temperatura: 23,1° C
Povprečna zimska temperatura: 2,3° C
Sončni dnevi/leto: 102
Deževni dnevi/leto: 111

 

Osveženo: januar 2020