Participativni proračun Mestne občine Koper za leto 2020

 

Spoštovane občanke in občani!

V ustavo smo zapisali, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujemo z volitvami in neposredno. Ena izmed najbolj učinkovitih in oprijemljivih oblik neposredne demokracije je participativni proračun, ki ga bomo v Mestni občini Koper letos uvedli prvič.

Gre za zelo enostaven način skupnega reševanja skupnih izzivov po načelu predlagam – odločam. Občanke in občani, ki imate radi svoj kraj in želite zanj nekaj narediti tudi sami, se boste lahko od 9. septembra aktivno vključili v reševanje tistih problemov, za katere mislite, da jim občina doslej ni namenjala dovolj pozornosti ali jih celo sploh ne pozna. Participativni proračun vam ponuja priložnost, da sami predlagate rešitve zanje in potem tudi sami z glasovanjem odločite, katere predlagane projekte naj občina izvede prednostno.

Prepričan sem, da boste 480 tisoč evrov, ki smo jih namenili za projekt, razporedili pametno in učinkovito.

Za sodelovanje, predloge in odločitve se vam vnaprej iskreno zahvaljujem.

 

Vaš župan
Aleš Bržan

 

 

Mestna občina Koper je pri pripravi proračuna za leto 2020 s projektom Predlagam – odločam/Propongo – decido prvič pristopila k izvajanju participativnega dela proračuna. V septembru 2019 smo začeli zbirati predloge, izvajati izobraževanja, kako pripraviti projektne predloge, in delavnice z javnimi predstavitvami ter razpravami občank in občanov glede tematik v njihovi skupnosti. Na delavnicah je bila tudi praktično predstavljena priprava predlogov projektov, ki bi jih občanke in občani želeli predlagati. Zbiranje predlogov je potekalo do konca septembra 2019. Sledilo je glasovanje občanov za predlagane projekte na spletni aplikaciji, ki se je zaključilo konec oktobra 2019.

Občanke in občani so izglasovali 36 projektov, v proračunu je Mestna občina Koper za izvajanje projektov namenila 472.750 evrov. Januarja 2020 je MOK začela izvajati posamezne izglasovane projekte. Februarja je zaključila izvedbo prvega projekta – Dodatni avtobusi od Kopra do Sv. Antona v mesecu kulture.

Mestna občina nadaljuje izvedbo projekta Predlagam – odločam/Propongo – decido in uresničuje zastavljeni cilj skupnega reševanja izzivov.