Participativni proračun Mestne občine Koper za leto 2020

Spoštovane občanke in občani!

V ustavo smo zapisali, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujemo z volitvami in neposredno. Ena izmed najbolj učinkovitih in oprijemljivih oblik neposredne demokracije je participativni proračun, ki ga bomo v Mestni občini Koper letos uvedli prvič.

Gre za zelo enostaven način skupnega reševanja skupnih izzivov po načelu predlagam – odločam. Občanke in občani, ki imate radi svoj kraj in želite zanj nekaj narediti tudi sami, se boste lahko od 9. septembra aktivno vključili v reševanje tistih problemov, za katere mislite, da jim občina doslej ni namenjala dovolj pozornosti ali jih celo sploh ne pozna. Participativni proračun vam ponuja priložnost, da sami predlagate rešitve zanje in potem tudi sami z glasovanjem odločite, katere predlagane projekte naj občina izvede prednostno.

Prepričan sem, da boste 480 tisoč evrov, ki smo jih namenili za projekt, razporedili pametno in učinkovito.

Za sodelovanje, predloge in odločitve se vam vnaprej iskreno zahvaljujem.

Vaš župan

Aleš Bržan

 

PREDLAGAM – ODLOČAM/PROPONGO – DECIDO – participativni proračun Mestne občine Koper Mestna občina Koper s projektom Predlagam – odločam/Propongo – decido uresničuje participativni proračun.

Občanka ali občan oziroma skupina občank in občanov lahko na posebnem obrazcu ali prek spletne aplikacije predlaga projekt v vrednosti od 5.000 do 20.000 evrov. Komisija za vloge in pobude občank in občanov bo prejete pobude preučila in tiste, ki ustrezajo merilom, uvrstila na glasovanje. Izglasovane projekte bo Mestna občina Koper uresničila v letu 2020.

Septembra bodo po različnih krajevnih skupnostih potekale delavnice, na katerih bomo občankam in občanom predstavili participativni proračun in merila za izbor projektnih predlogov, občanke in občani pa bodo na njih lahko oblikovali osnutke predlogov projektov.

Za potrebe projekta so krajevne skupnosti razdeljene na območja na način, ki v najvišji možni meri zagotavlja skladen razvoj vseh delov občine in enakomerno porazdelitev sredstev.