Glasuj za predlog projekta

Glasovanje o projektnih predlogih bo potekalo od 21. do 27. oktobra 2019, do 24. ure, na spletni povezavi predlagam-odlocam.koper.si in osebno na lokacijah ob terminih, ki bodo naknadno objavljeni. Kot rezultat glasovanja bo nastal prednostni seznam projektnih predlogov. 

Glasovali bodo lahko tisti občani in občanke, s stalnim prebivališčem v MOK, ki so na dan glasovanja dopolnili vsaj 15 let starosti. Za glasovanje v aplikaciji Consul je treba vnesti številko EMŠO in druge predpisane podatke, kar omogoča dostop do spletne aplikacije.

Pri glasovanju v vložišču ali na sedežih krajevnih skupnosti bo na lokaciji zagotovljen računalnik z dostopom do aplikacije Consul, prav tako bo na voljo tehnična pomoč.

Občani bodo glasovali na način, da bodo izmed projektnih predlogov, ki so se uvrstili na glasovanje za določeno območje, izbrali košarico projektnih predlogov, katerih skupna vrednost ne bo presegala zneska 80.000 evrov. 

29. oktobra 2019 ob polnoči se bo faza glasovanja zaključila, glasovanje pa bo onemogočeno. Po koncu glasovanja bo aplikacija Consul zbrala vse glasove in izdelala seznam projektov s številom glasov, ki jih je posamezen projekt prejel. Izglasovani projekti bodo javno objavljeni in do višine sredstev za posamezno območje participativnega proračuna uvrščeni v predlog proračuna, ki ga bo župan posredoval občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.