Slikarski ex-tempore Hrastovlje 2019

Termin: 15.06.2019 ob 09:00 do 17:00
Lokacija: Hrastovlje
Organizator: Društvo Boškarin, Območna izpostava JSKD Koper
Prizorišče: Hrastovlje
Brezplačen ogled: Da

Hrastovlje, 9.00-17.00
Slikarski ex-tempore Hrastovlje 2019:
Glagolica, stolpne ure v prepletu s
tehnično in naravno dediščino Istre;
ob 17.00 razstava del in podelitev priznanj
organizator: Društvo Boškarin, Območna
izpostava JSKD Koper