Stališča do pripomb in predlogov danih na javni razgrnitvi OPPN ‘Centralni park Koper’

Javna razgrnitev je potekala od 21.05.2018 do 21.06.2018, javna obravna pa 06.06.2018.