Zvonik (mestni stolp)

Mestni stolp, ki ima v osnovi vse značilne poteze romanske utrdbene arhitekture, naj bi zrasel že v 12. stoletju, vendar o tem ni zanesljivih podatkov.

Rekonstruiran naj bi bil med leti 1418 in 1480. Že v dobi oglejskih patriarhov je predstavljal utrjeno obrambno točko in tak značaj ohranil tudi v začetnem beneškem obdobju. Z južne strani je bil prek arkadnega mostu povezan s palačo vicedomov, ki je gledala na prehod med glavnim trgom in Brolom. Kvadrifore, ki se odpirajo v četrtem nadstropju, izvirajo verjetno iz 17. stoletja, tako kot piramidalni sklep na poligonalnem nastavku, ki se zgleduje po oglejskem tipu zvonika. Velika ura sredi stolpa naj bi izhajala iz leta 1463. Pred vhodnimi vrati je bilo kamnito stopnišče, od koder je občinski glasnik skliceval meščanstvo in mu naznanjal sporočila in razglase podestatov. Veliki zvon, ki je mojstrovina beneške livarne mojstra Jakoba, je iz leta 1333 in ga konec 15. stoletja omenja tudi Marin Sanudo. Zvonovi v mestnem stolpu so skozi stoletja uravnavali mestno življenje, saj so klicali k bogoslužju, delu, počitku, oznanjali pa tudi smrt, nesreče, požare, neurja, bolezni, brodolome, meglo in vojne nevarnosti. Pred leti povsem obnovljen mestni stolp omogoča lep razgled po mestu in okolici, hkrati pa je s svojo presegajočo višino odlična markacija, ki označuje mestno središče.

 

Izpolnjeno vlogo za uporabo (spodaj) mora uporabnik oddati na naslov:

Turistična organizacija Koper
Verdijeva ul. 10
6000 Koper

ali v elektronski obliki na e-mail naslov: turizem@koper.si

 

OBVEZNE PRILOGE:

  • podroben vsebinski program dogodka, prireditve, namena najema,
  • načrt varovanja v kolikor je po zakonu to potrebno (navedi št. rediteljev – varnostnikov in njihovo postavitev).