Taverna

Taverna, nekdanje skladišče soli sv. Marka, ki stoji neposredno ob starem koprskem pristanišču, je danes odprt večnamenski prireditveni prostor. Pisni viri pričajo, da so se tukajšnji prebivalci ukvarjali s solinarstvom že leta 1182 in so zato potrebovali primeren prostor za skladiščenje pridelka. Z ukinitvijo solin leta 1912 so v zgrabi dobili svoj prostor ribarnica, restavracija in trgovina, po letu 2000 pa je bil objekt prenovljen in je danes eden izmed najbolj priljubljenih družabnih prostorov v mestu.

Tehnična opremljenost: V prireditvenem prostoru je možna postavitev odra za nastope, na voljo je ozvočenje, scenske luči, projektor in projekcijsko platno za potrebe izvedbe prireditve.

 

Izpolnjeno vlogo za najem (spodaj) mora najemnik oddati vsaj 30 dni pred načrtovanim datumom prireditve na naslov:

Turistična organizacija Koper
Verdijeva ul. 10
6000 Koper

ali v elektronski obliki na e-mail naslov:
turizem@koper.si

 

OBVEZNE PRILOGE:

  • podroben vsebinski program dogodka, prireditve, namena najema,
  • načrt varovanja v kolikor je po zakonu to potrebno (navedi št. rediteljev – varnostnikov in njihovo postavitev).