Bertoki – Bertocchi

Vas Bertoki leži vzhodno od Ankarana, na ravnici proti Kopru, nedaleč od izliva reke Rižane v morje. V 18. stoletju so Bertokom pravili Lazzaretto.

Prvotno središče Bertokov se je razvilo v okolici baročne župnijske cerkve, posvečene Mariji Vnebovzetni. Poleg cerkve in prelepega drevoreda stoji veliko poslopje, v katerem je bila v času Beneške republike vojaška bolnišnica. ‘Klikni’ za povecavo! Po razpadu le-te leta 1797 je bila tu poletna rezidenca koprskih plemiških družin, ki so imele v okolici Bertokov in sedanjih Prad svoja posestva (Carli-Rubbi, Gravisi). Od takrat so se vse do danes ohranili meščanski letni dvorci, obdani z lepimi in obzidanimi vrtovi ter z značilnimi portali. Nekateri dvorci in vile so bile pred nekaj leti restavrirane, v vseh pa so danes stanovanja. V starem delu Bertokov se nahaja star in neobičajen vodnjak, (lavatoio) z opeko sezidan.

Osrednji in najbolj znani del Bertokov je stari Zadružni dom v katerem domujejo številne organizacije, med njimi je zelo znano Kulturno društvo “Samo Bertoki”. Listine in stari žigi pričajo o obstoju pevskega – bralnega društva “Samo Bertoki”, ki je bilo ustanovljeno že davnega leta 1907. Vlogo za ustanovitev društva so tega leta podpisali Franc Vatovec, Josip Bertok in Tomaž Bertok. Društvo je gojilo slovensko kulturo in besedo in bilo protiutež narodnemu raznarodovanju.

V tej veliki in z glavne avtoceste Bivje-Koper že od daleč vidni stavbi, imata svoj sedež tudi Krajevna skupnost Bertoki, Skupnost italijanov Bertoki (Comunita’ degli italiani Bertocchi) ter druge organizacije. Šola v Bertokih je bila ustanovljena leta 1881 s slovenskim in italijanskim učnim jezikom.  V Bertokih stoji v zelenju in tišini spomenik narodno osvobodilne borbe.

Predelu od Bertokov proti Luki Koper in morju, pravijo domačini Bonifika. Tu so bile do prve svetovne vojne soline. Od leta 1998 pa je ta del proglašen za Naravni rezervat Škocjanski zatok.

Na griču nad bencinsko črpalko, sredi na novo posajenega vinograda, stoji gruča hišk, ki ji pravijo ‘pri Škanpinu’.

To je edino spomeniško zaščiteno kolonsko posestvo na Primorskem ali celo v Sloveniji, ker je ohranjeno kot celota in zajema: skladišče pridelkov, konjušnico, zgradbo v kateri je živel kolon in zgradbe ostalih kmetov. Prav od tu se je razširil priimek Apollonio.

Prebivalstvo Bertokov z  okolico.

Leto 1869 1900 1931 1961 1971 1981 1991
Št. preb. 200 304 392 442 648 716 867

Prostorski okoliši od 0155 do 0164.