Arjol

Kot vedo povedati starejši prebivalci tega  malega zaselka poleg Bertokov, izhaja ime njihovega kraja (Arjol) še iz časov Avstro-Ogrske monarhije.

Pod Arjol spada manjša skupina že adaptiranih ali obnovljenih hiš nasproti vrtca. Kraj je prepleten z novimi in starimi pročelji, ki vsako po svoje govori o različnih časih, v katerih so bila sezidana. Prav tam je ohranjeno le še eno poslopje zgrajeno iz opeke. Med hišami ob Pobeški cesti je najbolj zanimiva dolga hiša s pozidanim portalom.

Na levi strani ceste stoji kamniti steber, na katerem so vklesana imena padlih francoskih vojakov iz časa napoleonskih vojn. Vpliv velikega francoskega imperatorja in slavnega vojskovodje je namreč segal tudi v naše kraje. Po pripovedovanju ljudi, naj bi bili v parku vile, ki se nahaja malo višje in na desni strani ceste, grobovi njegovih vojakov.