Bezovica

Pod steno ob cesti Loka-Podpeč-Zazid-Rakitovec je v strmo pobočje postavljeno gručasto naselje Bezovica. Pod njo so številne terase, na katerih tamkajšnji kmetje obdelujejo svoje njive in vinograde.

V današnji Bezovici je še nekaj zanimivih hiš iz predprejšnjega stoletja, na katerih vidimo gradbeni slog takratnih zidarjev. Seveda so tudi tukaj vse starejše hiše zgrajene iz trdega belega kamna. Mnoge med njimi so prenovljene, tako da je v njih mogoče sodobno življenje. Seveda ima tudi ta vas svojo cerkev, ki stoji na ovinku ceste za Podpeč. Posvečena je Sv. Apolonji in že stoletja kliče svoje vernike k sebi. Zgodovina pravi, da so leta 1615 avstrijska vojska ter Uskoki požgali in opustošili Bezovico kot tudi ostale vasi Bržanije.

Pod vasjo je izvir Rižane, imenovan ‘na Vzročku’, ki oskrbuje mnoge istrske vasi in tudi obalna mesta s pitno vodo. Posebno v poletnih mesecih je ta kraj zaradi svoje sveže tekoče vode vedno prijeten za krajši postanek in oddih in morda tudi za nekoliko bolj poglobljen razmislek o večnem pretakanju časa…

Ob izviru je že dolgo let postavljeno tudi svetišče. Ob Vzročku so leta 804 obravnavali ‘rižanski placit’, ki naj bi uredil sporne odnose med staroselci in priseljenci.

Leto 1869 1900 1931 1961 1971 1981 1991
Št. preb. 156 164 156 105 89 112 73

Prostorski okoliš 0193.