Črni Kal

Kjer se apnenčaste stene podgorskega krasa strmo spustijo v hribovit svet istrskega fliša, se je tik ob cesti Koper-Kozina v zavetni prisojni legi razvilo jedro vasi Črni Kal.

Črni Kal je zapisan v kulturno-zgodovinsko območje. V bljižnem kamnolomu so našli ostanke iz paleolitske dobe; prazgodovinsko sekiro, iz rimske dobe pa bronast kipec boginje Junone. Nekateri trdijo, da so tu našli sarkofag kralja Roksolanov in Sarmatov Rasparagana, ki se danes nahaja Puljskem muzeju. Ob skalnem robu nad vasjo so ostanki starega gradu iz 11. stoletja, ki ga je dal sezidati istrski mejni grof Urlik I, da bi tako obvladoval cesto iz Rižanske doline proti notranjosti.

Za ime Črni Kal lahko trdimo, da izvira iz imena černivec, kar označuje črni hrast-černičevje, vednozelen “toploljuben” mediteranski hrast, ki na beli kraški podlagi s svojo temno-zeleno barvo listja izstopa tudi pozimi. Ugodno podnebje dopušča Črnokalcem gojitev zahtevnih sredozemskih rastlin, kot so fige, oljke, mandljevci in zgodnje zelenjave. Pridelki so obogatili tržnice obalnih mest in Trsta. Odlično črno vino ‘črnikalec’ pa je romalo tudi na Dunaj. Zvonik cerkve Sv.Valentina je rahlo nagnjen in je ‘posebnost’ v cerkvenem stavbarstvu.

Vas je zanimiva tudi zaradi umetniških arhitekturnih detajlov in Benkove hiše iz leta 1489, ki je najstarejša podeželska hiša v koprski občini. Spodnji Črni Kal nosi ime Katinara, ljudsko – Ćetnara. Tu sta tudi gostilna in trgovina.

Na enem od številnih črnokalskih ovinkov, ki v znanih vijugastih serpentinah vodijo iz celine v Istro, je postavljen spomenik Prekomorskih brigad. S svojo značilno obliko treh premcev bark ponazarja pot mnogih Primorcev in Istranov, ki so se med drugo svetovno vojno borili v teh brigadah.

Leto 1869 1900 1931 1961 1971 1981 1991
Št. preb. 356 401 352 259  221 236 223

Prostorska okoliša 0189, 0190.