Črnotiče

Pod apnenčasto stopnjo ob cesti Črni Kal – Podgorje je na osojni strani mehke doline stisnjena vasica Črnotiče. Na vaškem trgu, kjer so korita z vodo, stoji cerkev Sv. Pavla iz leta 1873.  V vojni med Benečani in Avstrijci so leta 1615 Benečani porušili in oropali vas.

Nedaleč od vasi stoji na vzpetini – gradišču, cerkev Marije Snežne.

Že v ilirskih časih je bil vrh spremenjen v gradišče, od katerega se je do današnjih dni ohranil 2 – 3 m visok, 10 m širok in nekaj sto metrov dolg polkrožen obrambni nasip. Ko so v 16. stoletju po naših krajih plenili Turki, se je sem zatekalo prestrašeno ljudstvo. Legenda pripoveduje, da so se ‘obranili’ divjih konjenikov z večdnevno neprekinjeno molitvijo.

Kamnito romarsko cerkev Marije Snežne sta na temeljih prejšne leta 1665 zgradila mojstra Tomaž Škorja in Kiče Gobina. Na kamniti plošči nad vhodnimi vrati pše: Erectum 1665, restauratum 1775. Nazadnje je bila cerkev prenovljena 1995. Mojster Anse Felicijan je sklesal angelsko glavico na portalu. Na prekladi portala nas na delo spominja napis “Anse Felician fecit”. Njegovo delo je tudi relief sv. Lovrenca v cerkvi na Črnem Kalu in reliefna upodobitev sv. Petra med angelskimi glavami v cerkvi sv. Petra na Klancu v lstri.

Vas Črnotiče je zaradi svoje slikovitosti, lepega razgleda in svežega ‘višinskega-gorskega’ zraka, priljubljen cilj številnih nedeljskih izletnikov.

Leto 1869 1900 1931 1961 1971 1981 1991
Št. preb. 279 278 248 168 145 116 102

Prostorski okoliš 0229.