Farančan

Prvi zaselek v krajevni skupnosti Sveti Anton, ki ga srečamo ob glavni cesti Bertoki-Gračišče, se imenuje Farančan. Zaselek je strnjen nad cesto vse do vrha slemena.

Kot poroča že Dušan Jakomin v svoji knjigi Skozi vasi do ljudi, je takoj na desni strani ceste, v smeri proti Sv. Antonu hiša s številko 1, kjer je živel Franc Vatovec z ženo Marijo in otroki Matildo, Silvano in Brunom.  Pri hiši se jim je reklo “pri Pivčanu”, ker se je Franc priženil na to domačijo iz Pivke.

Iz Farančana so se ljudje odseljevali v Trst, kjer so pričakovali reden zaslužek. Za tako razmišljanje jim je bil zgled ravno Franc Vatovec. Tako se je zgodilo, da so farančanske gospodinje končale kot “kruharice” v Škednju pri Trstu.

Sicer sta v zaselku še dve ulici. Ob prvi so v dveh vrstah razvrščene same novogradnje. V drugi pa so hiše redkejše. Obe ulici sta povezovali prvotni domačiji Starčevih in Babičevih.

Po pripovedovanju Franca Krivičiča, ki se je pred časom priženil k Starčevim, je bil Farančan kolonatsko naselje, ime pa naj bi dobil po priimku družine, ki je nekoč bivala tukaj. Sčasoma se gospodi iz Žburge, ki je to zemljo posedovala, ni več izplačalo imeti kolone ali je njihova rodbina izumrla, da so prišli novi lastniki do svojih kmetij. Poleg že omenjenih Vatovčevih, ob glavni cesti, sta bili še dve domačiji. Starčevi in  Gonjačevi.

V Farančanu ni bilo ravno veliko obdelovalne zemlje, saj je ta zaselek omejen s cesto na vzhodu in strugo potoka pod Cerejem na zahodu. Poleg tega se je severno kmalu začenjala velika posest nekdanje Katamurove kortine, ki že spada pod Čežarje.

Danes je v Farančanu 15 hiš, ki so bile sezidane v zadnjih štiridesetih letih. Med Farančani živi tudi mladi poet Peter Valenčič, ki je pred kratkim izdal pesniško zbirko Življenje v verzih.

V Farančanu je bil najden miljni kamen ob starodavni cesti, ki je povezovala obalo z notranjostjo Istre preko Gračišča. Letnica 1758 na kamnu pa govori o letu, ko je bila cesta prenovljena.

V letu 2002, ko je bil izveden popis prebivalstva, je bilo v zaselku Farančan 80 prebivalcev.