Gračišče

Gračišče je središčna vas v vzhodnem delu Šavrinskega gričevja. Leži med hriboma Lačna (451 m) in Grižo (346 m), na severnem robu suhe doline Gračiške vale.

Staro vaško jedro je od ceste Kubed – Buzet nekoliko odmaknjeno, skrito od pogledov iz glavne ceste. Kraško polje se od vasi razteza naprej proti Smokvici in Movražu. To dolino oziroma ‘valo’, kot ji pravijo v teh krajih, so v preteklosti rabili za pašnike in njive. Vinogradov je malo, ti se nahajajo le v zavetnih legah, skriti pred ostrimi sunki burje.

Vas je strnjeno pozidana, hiše so grajene iz belega kraškega kamna, stene pročelij so v večini, tako kot priliči Istri, neometane. V novem delu vasi je nekaj novih hiš, tu je tudi Osnovna šola Istrskega odreda – Gračišče, v stavbi Zadružnega doma pa so še pošta in trgovina. Vas ima seveda tudi dobro gostilno.

Cerkev v Gračišču je posvečena sv. Miklavžu. Zgrajena je bila v letu 1784, 1995 leta pa je bila obnovljena. V zvonik, čigar urni mehanizem še vedno obstaja, je vzidana plošča z napisom v glagolici in cirilici. Ta pomemben napis na vaškem zvoniku, ki ga je postavila Gračiška občina ob pomoči župana in starešin, nam govori, da je bilo Gračišče že leta 1876 samostojna občina. Ob gradnji zvonika je ostalo tudi nekaj kamenja…

Vas Gračišče so leta 1615 v boju z Benečani opustošile in požgale avstrijske čete. Leta 1943 so Nemci požgali domala vso vas, nepoškodovani sta ostali le dve hiši. Leta 1965 so odkrili spomenik žrtvam NOB.

Znana oseba iz Gračišča je Marija Franca, ljudska pripovednica, poznana po svojih »štorijah«, zapisanih v knjigi »Šavrinke I,II,III«. Zapisane prigode je doživljala na poti, ko je kot žena-Šavrinka hodila s svojim oslom po jajca v Istro in jih nosila prodajat v Trst. Na Gračiški šoli je vrsto let poučeval tudi Marjan Tomšič, ki je napisal mnogo knjig z istrsko vsebino. Tu je živel in ustvarjal tudi skladatelj Aldo Kumar, ki je priredil kar nekaj istrskih skladb in sodi danes med najpogosteje izvajane slovenske skladatelje.

Gračišče je pogosto obiskano od najrazličnejših ljudi. V vas radi prihajajo tako turisti, kot raziskovalci, ki preučujejo Istrsko podeželje, pa tudi novinarji se pogosto oglašajo.

V vasi  delujeta  dve  društvi; »Šavrini in anka Šavrinke« ter Turistično, športno in kulturno društvo »Sv. Miklavž«. Društvo skrbi za urejenost in prepoznavnost kraja, kulture in vaških običajev. Vas Gračišče praznuje dva vaška praznika; Prvo nedeljo v juliju je šagra in 6. decembra Sv. Miklavž. Ponovno je uveden tudi praznik »otave«, kateremu je sedaj dodano ime »praznik šparinge«. Praznuje se osmi dan po Veliki noči, ko je tudi ples v Gračišču, praznovanje pa poteka tudi drugo nedeljo po Veliki noči. (Vir Nada Babič)

V Gračišču živi 139 prebivalcev (63 moških, 76 žensk), v 42 družinah ter 54 stanovanjskih stavbah. (Statistični urad RS, Popis prebivalstva 2002)

V vasi Gračišče so najpogostejši priimki: Franca, Babič, Udovič.

Leto 1869 1900 1931 1961 1971 1981 1991
Št. preb. 115 122 167 146 141 149 145

Prostorski okoliš 0293.