Hrastovlje

O izvoru imena sta dve razlagi; po prvi naj bi vaščani na tem kraju iz hrastov pridobivali oglje, torej hrast-oglje in od tu izpeljanka Hrastovlje, po drugi pa naj bi bila ta dolina že od nekdaj nekakšna naravna pot, po kateri so romali proti Jeruzalemu oz. Sveti Deželi. Tako naj bi poimenovali ta kraj ‘via del Cristo’ ali Cristovia in od tod Hrastovia oz. Hrastovlje.

Kraj je bil v lasti nemških gospodov tudi potem, ko je prišel pod beneško upravo. Leta 1581 ga je plemeniti Neuhaus za precejšnjo vsoto prodal koprskemu zdravniku Alessandru Zarottiju.

Hrastovlje so tipična mediteranska vasica s kamnitimi hišami, strnjenimi uličicami, portoni in portali iz belega kraškega kamna. Nad vasjo lahko na kraški vzpetini občudujemo četverokotno taborsko obzidje iz 16. stol., ki je služilo kot zavetišče domačemu prebivalstvu pred udori divjih Uskokov in Turkov. Cerkev z obzidjem je uvrščena na seznam svetovne kulturne dediščine. Za obzidjem se na mestu, kjer se je prej nahajalo pogansko svetišče, dviguje troladijska romanska cerkev Sv. Trojice iz 12.-13. stoletja.

V cerkvi so znamenite freske Janeza iz Kastva iz leta 1490, ki jih je leta 1951 odkril Jože Pohlen. Freske prikazujejo delo kmečkih ljudi v različnih letnih časih; stvarjenje sveta, izgon iz raja, prizore iz pasijona in predstavlja izreden dosežek srednjeveške ikonografije. Najbolj znamenita freska je upodobitev mrtvaškega plesa.

Nad vasjo, na poti v Dol, stoji kamniti kip Šavrinke. Šavrinke so bile znane popotnice, ki so nosile na glavah kmečke pridelke v Trst in jih tam prodajale oziroma zamenjale za stvari, ki so jih rabile doma. Kip je Istri poklonil leta 1990 kipar Jože Pohlen.

Leto 1869 1900 1931 1961 1971 1981 1991
Št. preb. 249 230 212 167 152 136 117

Prostorski okoliš 0294.