Kampel – Campel

Kampel je širše razloženo naselje na severnih obronkih Šavrinskega gričevja. Kraj leži na razgibanem pobočju Šmarskega hriba, ki sega do Vanganelskega polja.

Kraj oziroma celotno področje z imenom Kampel obsega pravzaprav tri dele: Kampel, Kampel-Novaki in Kampel-Brda. Osrednje ime verjetno izhaja iz italijanske besede ‘campo’ in se navezuje tako na polja, ki so umeščena ob vznožju hriba (med posameznimi izteki grebenov), kot na samo Vanganelsko polje. Kljub različnim imenovanjem je to še vedno enovito področje, imeni Kampel ali Novaki ostajata tako sopomenki, kar dokazuje tudi dobrodošlica na turistični tabli.

Odcep za Kampel je samo eden od številnih odcepov z glavne ceste Koper-Vanganel, ki vodijo do novih naselij, manjših skupin hiš ali posameznih domačij. Celotno področje Kampela se je v zadnjih dveh desetletjih precej spremenilo. Na terasnih pobočjih, pa tudi na robovih polj ali poljih samih, so zrasle številne nove hiše, ki s svojo značilno sodobno – belo barvo ustvarjajo novo Kampelsko podobo. Le tu in tam je še opaziti stare istrske domačije, ki poizkušajo, nekatere več, druge iz različnih razlogov nekoliko manj, držati korak s časom.

A ker je zemlja tu dobra in radodarna, je bo dovolj še za mnoge nove gradnje, prav tako pa bo na njej ostalo še veliko možnosti za kmetovanje. Poleg tega je nad vasjo tudi gozd. Nekoč je bil to pretežno listnati gozd, v zadnjih letih pa se je med listnatim drevjem zasadil tudi bor. In še drobna zanimivost za pozorno oko: ko se sprehodimo po tem pobočju, naletimo na ducate cipres, ki segajo visoko v višave in že od daleč opozarjajo nase. Ali so se same zasadile ali pa jih je posadil kakšen zanesenjak vilinske flore, bo ostalo uganka.

Sicer pa so se v Kampelu razvile tudi podjetne dejavnosti. Poleg gradbeništva, slikopleskarstva in avtoprevozništva, je v tem kraju tudi podjetje za kovinoplastiko, založništvo ter še nekaj drugih obrtniških dejavnosti.

V Kampelu pa živijo tudi ljubitelji tehničnih dosežkov sodobnega sveta, še več, nekateri s svojo ustvarjalno energijo in izostrenim občutkom za estetiko, prispevajo k novim tehničnim rešitvam in oblikam. Severino Udovič je v svoji avtomehanični delavnici v Kampelu izdelal dirkalno vozilo – Abarth. Iz osnove legendarnega fičota, ki je leta 1982 v poslednji seriji prišel s tekočega traku, je ustvaril prelep avtomobilski unikat. Za njim se zdaj ozira staro in mlado; prvi iz nostalgije, drugi od začudenja …

Po popisu prebivalstva iz leta 2002 živi v Kampelu in njegovi okolici že 565 prebivalcev (297 moških in 268 žensk), kar je za 224 prebivalcev več kot ob popisu leta 1991. (Vir: Statistični urad RS)

Prebivalstvo z okolico.

Leto 1869 1900 1931 1961 1971 1981 1991
Št. preb. 20 74 115 142 199 245 341

Prostorski okoliš 0340.