Kortina

Zadnji desni odcep na glavno prometnico v Pobegih, preden se pride v Čežarje, je Izvidniška cesta, ki prihaja v ravni črti naravnost iz pobežanske Kortine. V krajevni skupnosti Pobegi-Čežarji obstaja še čežaranska Kortina ali Katamurova kortina, s katero si je pobežanska delila podobno usodo.

Kortina je spadala v posest neke bogate družine, ki je ostala brez svojih potomcev. Ko sta stara zakonca umrla, sta zapustila celotno posest s kortino svoji dekli, ki je bila po rodu Avstrijka. Na to posest se je priženil Dolo. Njega pomnijo domačini po njegovem značilnem vzkliku “Ocio fioi, che passa il sior Dolo” – Pozor otroci, prihaja gospod Dolo! V njegovih časih je Kortina slovela po kvartopircih, ki so prebivali v njej. Nobena izjema ni bil niti gospod Dolo.

Tako je v tridesetih letih zaigral kortino, ki je kmalu zatem bila razdeljena različnim lastnikom. Največja dela sta tako dobila družina Šker in gospodar Toni Vatovec, iz Čežarjev, ki so ga imenovali Bone. Tako je še pred vojno prešla v roke domačim kmetom. V sami Kortini je bila nekoč večja kmečka hiša, ki pa je po prehodu lastništva zaradi slabega gospodarjenja, začela propadati. V njeni okolici so ostale poleg gospodarskih poslopij še kolonske hiše.

Zelo verjetno sta bila tako Vatovec kot Šker kolona na kortini, ki sta kasneje kupila svoje deleže. Še za časa Avstro-Ogrske naj bi bila v eni izmed stavb na kortini prva šola na tem področju. Ko je le-ta propadla se je odprla tista v Čežarjih. V času nemške okupacije je bila delno požgana in nato ponovno zazidana.

Danes je ostal le zadnji del stare Kortine, ki je obdan z novimi hišami. Pod zaselkom se raztezajo vzorno obdelani vinogradi vse do struge potoka, ki izvira pod bližnjimi Čežarji. Na severni strani je nastalo novo naselje ob izvidniški cesti, na področju imenovanem Hrovatija. Slednje je odkupil nek Hrvatin, ki je verjetno bil tudi sam kolon na Dolovi kortini.

Sredi nekdanjega zaselka kljubuje času večstoleten hrast, ki še vedno priča o nekdanjih časih.

Danes je tu zraslo povsem novo naselje, kjer prebivajo večinoma obrtniki in podjetniki, ki se s kmetijstvom ukvarjajo zgolj ljubiteljsko. Kljub temu, je pod zaselkom nekaj vzorno obdelanih vinogradov.