Kortine (Šm.)

Manjši razpotegnjen zaselek Kortine se nahaja na vrhu slemena, po katerem pelje cesta iz Gažona proti Baredom in naprej v Izolo.

Zaselek obsega le nekaj gruč hiš, ki so posejane ob cesti ali posameznih domačij, ki kraljujejo med polji in vinogradi. Naselje Kortine sicer uradno spada pod veliko večji Gažon. Meja med njima je na razpotju, kjer se od lokalne ceste odcepi stara-dobra makedamska, a še vedno uporabna pot za Šalaro, Olmo ali Pastoran.

Dva pomembna, a po vsebini tako različna objekta sta danes v Kortinah. Tu, visoko nad ostalim svetom, je prelep nogometni stadion Nogometnega kluba Gažon, kjer je vsaka bilka trave skrbno negovana in kjer vsako nedeljo v nogometni sezoni kipi od športnega življenja. Na ta stadion, ki je postavljen na sam vrh dolgega slemena, prihajajo navijači s cele ligaške nogometne dežele. Tu se srečujeta šport in družabnost, mladost in starost, trda istrska zemlja in modro istrsko nebo…

Drugi pomemben objekt v Kortinah pa je Dom za ostarele, tuje pomoči potrebne. Dom Danica je začel delovati pred osmimi leti. Danes oskrbuje 32 stanovalcev, katerim skuša kljub oddaljenosti od njihovega lastnega doma, ustvariti prijetno in domače okolje.

Razen vaščana Sabadina, ki je bil rudar v Rudniku črnega premoga v Sečovljah, so bili v preteklosti vsi prebivalci Kortine kmetje. Vsaka hiša je imela takrat svojega osliča, le redki so imeli tudi boškarina. Ženske so v večini hodile na delo v izolsko tovarno ribjih konzerv, možje pa so delali na njivah. Tako kot povsod v tistih časih, je bilo v tudi pri Sabadinovih veliko otrok; kar 13 (trinajst) jih je naštela mati!

Čeprav morda čas tu nekoliko počasneje teče kot n. pr. ‘daleč spodaj ob morju’, se tudi Kortine razvijajo naprej in v trdnem prepričanju, da lahko tudi iz majhnega nastane veliko!