Mali Fikoni

Mali Fikoni so majhen zaselek nad Potokom, ki se tako kot vsi ostali potoški zaselki staplja z naravo, ki ga obdaja. Sestavljen je iz le nekaj hiš, saj so tam prebivale zgolj tri družine.

Majhnosti navkljub, so se imeli domačini za samostojno vasico. Priimek je en sam – Muženič. Od vseh treh družin so ostali v Malih Fikonih do danes, samo Irčiči, kot se jim je reklo po domače.

Podobno kot vsi domačini so se tudi v Malih Fikonih ukvarjali predvsem s kmetijstvom. Kmetije so služile predvsem za preživetje številnih otrok, ki so polnili hiše s svojim smehom in jokom, skratka  z življenjem.

V tem zaselku so prebivalci sloveli, ne samo kot pridni delavci, temveč tudi kot zidarji. Marsikdo je zaokrožal svoje prihodke z zidarskimi deli po okoliških zaselkih in vaseh. Nekateri so se s zidarstvom ukvarjali v tolikšni meri, da so uporabljali svojega konja in voz za razvoz gradbenega materiala. Tudi gospodinje so prispevale s svojim delom. Za praznike in poroke so bile nepogrešljive, ker so pripravljale kruh in peciva.

Ob takih priložnostih, ko se je vsakodnevno delo dalo na stran, so možje radi poprijeli za glasbila. Eden je celo sodeloval v potoški godbi.

Domačini vedo povedati, da se v bližnjih gozdovih skrivajo stari zidovi, kjer naj bi nekoč iskali zavetje Turki, ko so pred stoletji prihajali do naših krajev.

V zaselku niso imeli nikoli težav z vodo, ker se v neposredni bližini nahaja majhen izvir in takoj poleg še kal. Sredi vasi je nekoč kraljeval vodnjak, ki danes pričakuje temeljite prenove.

Čeprav je električna napeljava prišla dokaj zgodaj, kot pravijo domačini, okoli leta 1953, so se nekatere domačije vseeno izpraznile. Precej kasneje, leta 1979, se je s pomočjo jugoslovanske ljudske armade napeljalo vodovodno omrežje, ki so ga domačini sami dokončali. Tekoča voda po gospodinjstvih in še zlasti asfaltirana cesta sta pripeljali zaselek v današnje dni.

Danes Mali Fikoni doživljajo nov preporod. Zdaj, ko so se kmetije opustile, so tudi domačije spremenile svojo podobo.

Domačinom so se pridružili novi prebivalci, ki so zaznali vso posebnost in domačnost Malih Fikonov in njihove okolice.