Movraž

Movraška vala je akumulacijska ravnica z obliko kraške depresije, ki je nastala na stiku med kraškim in flišnim svetom na robu movraškega krasa. Valo obdaja zarasel svet pobočja Kuka ter vrhovi hribov Krog, Badin, Gradec in Vela Griča. Proti Smokvici se Movraška vala zoži in zaključi.

Movraž je primorski tip naselja, glavno pročelje kamnitih hiš je obrnjeno proti jugo-zahodu, zato da bi tudi zimskemu soncu ukradli nekaj toplote.

Nahaja se na spodnjem, položnem pobočju Kuka, ob občasno poplavljenem kraškem polju. Skozi naselje vodi cesta, ki povezuje Smokvico, Movraž in Dvore z Gračiščem.

Vaščani so imeli nekoč veliko število ovac,  ki so jih pasli po pretežno golih kraških pobočjih.

Ker naj bi tu sadili murve, se je naselja oprijelo ime Murvaž ali Movraž oz. je vas poimenovana po družini Maurocenti. Nad vasjo je stala trdnjava, ki pa je danes ni več. Nanjo nas opominja le ime Zagrad. Vaška zemlja je bila last meščanov iz Kopra, katerim so kmetje plačevali najemnino. V 15. in 16. stol. so tu plenili in požigali Turki. 2. oktobra 1943 so med II. svetovno vojno vas požgali tudi Nemci.

Na koncu Movraške vale se na skalnem kraškem podnožju Strmca in malo višjega Grebena nahajajo Dvori.

Leto 1869 1900 1931 1961 1971 1981 1991
Št. preb. 466 506 411 183 140 127 123

Prostorski okoliš 0225.