Pičuri

V Pičure pridemo po cesti Gračišče – Gradin. Po odcepu za Tuljake je to prva dolga in enonadstropna hiša, ki se nahaja nekako na sredi poti med vasjo Butari in Gradin.

Pičuri so torej majhen zaselek, ki ga tvori le ena sama hiša in sicer domačija Tuljak Marčela. Na portonu vhodnih vrat je letnica 1813. Kmetijo sestavlja nekaj gospodarskih poslopij, ki so razporejeni okoli večjega dvorišča (korte).

Desna stran poslopja ima dva  vhoda, kar dokazuje, da sta nekoč tu živeli dve družini. Na levi strani je gospodarski del z nekdanjim hlevom-štalo in prizidanim dimnikom. Kot je za istrsko hišo značilno, jo nad vhodom krasi bujna pergola.

Do leta 2002 sta na tej kmetiji živela Marčelo Tuljak in njegova mati, danes pa živi Marčelo sam in se preživlja, tako kot mnoge generacije prej, izključno s kmetijstvom. O tem pričajo kmečki stroji okrog hiše.

Guštin Šukljan iz Butarov pove, da se je po letu 1950 še nekaj desetletij dalo preživljati tudi na manjših kmetijah samo s kmetijstvom. Takrat so lahko vse svoje pridelke prodali odkupnim zadrugam. Spominja se, kako so že ob treh zjutraj iz vseh vasi vozili z vozovi sezonsko sadje in zelenjavo v zadrugo v Gračišče, kjer so v koloni naloženih voz čakali tudi po nekaj ur. Suše niso občutili, saj so imele mnoge kmetije tudi po dva vodnjaka, nekaj glav živine in za oranje nepogrešljivega vola-boškarina.

Kakšen je pogled s Pičurov?

Na desni strani vidimo na vrhu griča vas Trebeše. V smeri SZ se z listavci poraščen greben zlagoma spušča proti Dragonji. Pod njim je struga Stranice, ki se nad Mazurinovim mlinom izliva v Dragonjo. Nad izlivom, že na levem bregu Dragonje, leži vas Trsek, na levem bregu Stranice, ki je prav tako poraščen, pa sta zaselka Pavliči in Sirči.

In še ena (turistična) zanimivost zaselka:

Prav nasproti hiše v Pičurih se prične viti markirana steza, znana mnogim pohodnikom, izletnikom in tudi planincem. Steza se strmo spušča proti najvišjemu slapu v Istri! Le-ta buči na potoku Strmica in je visok 18 metrov.