Rošeti

Majhen zaselek Rošeti, ki se nahaja na  zahodni strani Pobeškega slemena, leži nad Potokom, ki deli KS Pobegi-Čežarji s  KS Vanganel. Sestavljen je iz štirih hiš razporejenih v dva niza, saj sta tukaj živeli dve družini.

Danes, ko starih domačinov v zaselku ni več, je ta predel le del pobeške Frenkove ceste, ki se konča v Rošetih. Zaselek na terasastem pobočju leži med trtami in oljčniki, tako kot nekoč.

Rošeti se imenujejo po priimku Rosseto. Že v prvi polovici devetnajstega stoletja, se je sem preselil iz Benečije možak s tem priimkom. Tukaj je delal na posesti bogatih Koprčanov in se kmalu ustalil. Potem, ko se je oženil z domačinko, si je kupil svojo zemljo pod Pobegi in tam zgradil hišo. Kmalu se je Rošetovim, v neposredno bližino pridružila družina Markovič in tako so nastali Rošeti.

Kot zanimivost se domačini spominjajo, da so Rošeti veljali za nekakšno pobeško zaklonišče. Ko so vojske med drugo svetovno vojno hodile čez  pobeško vas, so se ljudje zatekali v ta zaselek, ki je nekoliko odmaknjen od glavne ceste.

Stara murva sredi zaselka, je verjetno prav iz tistega obdobja. Da bi se nekako ločila posestva med seboj, se za nekdanjo Rošetovo domačijo, mora skozi “kakijev porton” .

Kljub temu da so novi prebivalci prenovili domačije, so stare hiše še vedno ohranile večino svoje nekdanje zunanjosti. Tako lahko najdemo ostanke ognjišča, kot tudi druge arhitekturne zanimivosti. Hiše so imel tudi svoje kanave, kjer se je hranilo vino.

Danes živi na nekdanji Markovičevi domačiji gospod Skok, ki tukaj uživa pokojnino po pestrem življenju na ladjah, s katerimi je obkrožil svet, upokojitev pa dočakal kasneje v piranskem gostinstvu. Čeprav izvira iz tolminskega, se ima za domačina, ker tu živi že večino svojega življenja. Za svoj hobi kuha tudi brinjevec. V ta namen si je sam napravil naprave in pripomočke, ki jih potrebuje za pripravo brinovih zrnic pred samo žganjekuho.

Od zaselka naprej vodijo le pozabljene poti na Bonine in ostale pobeške zaselke ter vinograde in oljčnike, ki so zamenjali nekdanje njive z zgodnjo zelenjavo.