Šantoma

Šantomá je manjši grič (107 m), takoj za naseljem Prade. Posejan je z redkimi  kmetijami in novejšim urbanistično neurejenim naseljem novih stanovanjskih hiš.

Ime kraja  je povzeto po cerkvici, posvečeni Sv. Tomažu (San. Toma – Šantomá).

Hiše v Šantomi so raznovrstnih dimenzij in stilov, obrnjene so na vse strani in brez ustreznih ulic. Te zgradbe so obdane z večjimi ali manjšimi obzidanimi vrtovi in cvetličnimi gredicami. Po hribu so posajeni nasadi oljk, vinske trte in raznega primorskega sadja. Na nekaterih kmetijah s tem tudi preživljajo. Med njivami so posejani za Istro značilni vodnjaki, saj poleti v teh krajih, brez vode ni mogoče kmetovati. Razen novega naselja, je grič ves zelen in lepo poraščen, zato je 5 kilometrska sprehajalna pot okoli njega, primerna za rekreacijo. Poleg tega nudi tudi lep razgled na Koper, vrisan med gladino morja in vinogradi. Šantomá spada danes pod KS Škocjan.

Hrib Šantomá je že od daleč lepo razpoznaven zaradi vrha, poraslega z borovim gozdičkom. Tam še vedno rasejo mogočne osamele pinije, ki so krasile vrt nekdanjega Gravisijevega posestva.

Na tem kraju (Šantomá) potekajo nova gradbena in restavratorska dela sedanjega lastnika Vodišek Rajka, ki želi z obnovo posestva razširiti svojo gostinsko ponudbo ter obnoviti stari park z lepo razgledno točko na ves koprski zaliv. Pod kamnitim obzidjem se že sedaj pase 33 Shetlandskih ponijev, h katerim se bodo pridružile tudi druge živali.