Šmarje

Šmarje so večja razpotegnjena vas sredi Šavrinskega gričevja. Vas stoji na slemenu med vrhovoma Poljanami (406 m) na vzhodu in Grintovcem (287 m) na zahodu.

Naselje je razpotegnjeno in ga sestavlja več predelov: Sv. Križ, Gabrca, Lukuca, Tabor ali po domače Tabr, Vas (osrednji del), Kandelca in Zabreg. Koprčan Giannandrea Gravisi je leta 1922 v svojem delu “I nomi locali del comune di Paugnano (Pomjan)” za območje Šmarij izpisal naslednji seznam krajevnih imen.

Ime Šmarje izvira iz Sancta Maria (Sveta Marija), kot se je vas nekoč imenovala. Od tod skrajšano St. Maria oziroma Št. Marija, Štmarja in končno – Šmarje. Ker pa je bilo več vasi z enakim imenom, je dobila še vzdevek »de Montek, in Monte (na hribu).

Najstarejši podatki o zgodovini Šmarij, čeprav skopi, segajo v rimsko dobo. Arheologi so namreč v bližini Šmarij našli glinasto oljenko (svetilko) iz 2. stoletja in novec nekoliko poznejšega datuma. V rimski dobi je tod mimo peljala cesta, ki je povezovala koprsko zaledje z notranjostjo Istre. Drugih podatkov iz rimske dobe zaenkrat ni, so pa številnejši iz kasnejših dob.

V preteklosti so bile hiše v Šmarjah strnjeno pozidane, čeprav brez reda in z ozkimi ulicami, kar je značilno za številne istrske vasi. Neometane hiše, zidane z istrskim kamnom, so zamenjale nove, ometane, zidane z opeko. Nekoč so imele hiše, običajno podolgovate oblike, prizidan prostor za kuhinjo, nad katero se je dvigal dimnik. Prav dimniki najrazličnejših oblik so bili prava arhitekturna mojstrovina in zanimivost. Osrednji del kuhinje je bilo ognjišče z napo. Istrske hiše so bile zidane v nadstropjih, z značilnimi zunanjimi stopnicami, ki so se zaključile z »baladurjem« – teraso z nadstreškom. Okna so bila majhna. Lesene naoknice »škure«, so pozimi varovale pred burjo, poleti pa pred vročino. Ostanke stare vaške oziroma istrske arhitekture danes lahko vidimo v predelu ob cerkvi. Župnijska cerkev in zvonik pa sta vsekakor najpomembnejša arhitekturna zanimivost Šmarij.

Kot v vseh slovenskih istrskih vaseh je bilo v preteklosti tudi v Šmarjah kmetijstvo poglavitna gospodarska panoga, s katero se je ukvarjala večina prebivalstva. Iz popisa kmetijskih površin leta 1846 je razvidno, da so največji del le-teh zavzemali gozdovi. To je povsem razumljivo, saj so že v daljni preteklosti prav gozdovi prekrivali večji del Šavrinskega gričevja.

V Istri je bila vinska trta poznana že v času Rimljanov. Tudi za območje Šmarij je vinogradništvo že v daljni preteklosti predstavljalo poglavitno kmetijsko panogo. V 2. polovici 16. stoletja je bilo vinogradništvo zelo razvito. Od vrst vinskih trt je bil takrat najbolj razširjen muškat. Poleg vinogradništva je spadalo med poglavitne kmetijske panoge tudi oljkarstvo. Gojenje oljk sega daleč v preteklost, saj je klima zelo ugodna. V preteklosti so oljčno olje pridelovali oziroma stiskali v torklah, ki so bile prav v vsaki istrski vasi. Še v času avstrijske oblasti pa je bilo tudi na šmarskem območju razvito gojenje murv oziroma sviloprejk.

Danes se vas Šmarje širi in modernizira. Tu so manjša tovarna, market, zasebne trgovine, picerija, gostilna, pošta, zdravstvena ambulanta, kulturni dom in osnovna šola. V Šmarjah deluje tudi nogometni klub, ki so ga domačini ustanovili leta 1951.

Iz Šmarij je zelo lep razgled na Koprski zaliv, na mesto Koper in njegovo širno okolico.

In ko zapade v ‘visokih’ Šmarjah sneg? Takrat za mlado in staro ni konca zimskega veselja!

V Šmarjah živi 651 prebivalcev (3

Prebivalstvo z okolico.

Leto 1869 1900 1931 1961 1971 1981 1991
Št. preb. 539 789 959 677 631 584 638

 

Prostorski okoliši od 0327 do 0330.