Smokvica

Smokvica je gručasto naselje, stisnjeno med pobočjema hribov Kras in Krog. Na nasprotni strani hriba Kras se nahaja Smokavska vala, kjer so kmetijske površine za obdelavo.

Obstoj Smokvice prvič omenjajo že leta 1028. Družina Reifenberg si jo je lastila v 13. stol., pozneje pa je pripadala Francescu de Vidu. Tu je stala tudi utrdba, ki pa je danes ni več. Vaška Cerkev je posvečena Sv. Mariji Magdaleni in je iz l.1796. Na vaškem trgu so korita s pitno vodo, kjer se je napajala živina. Bržanova domačija na robu vasi ob vaškem trgu in cerkvi, sodi med sto najlepših domačij na slovenskem in je sijajen primer istrske vaške arhitekture iz 16. stol. Devet obokov povezuje posamezne dele domačije, kamnita okna pa dajajo stavbi poseben čar.

Tako kot mnoge šole v slovenski Istri, je bila ob koncu II. svet. vojne tudi v Smokvici postavljena osnovna šola kar v večjo zasebno hišo.

Izgled Smokvice se ni veliko spremenil, le cesta, ki se vije skozi vas in po kateri so nekoč vozile volovske vprege in kasneje še kakšno redko motorno vozilo, je danes asfaltirana in prometna. Na Smokvico nas, iz ne tako davnih časov, spominja tudi stara svatovska fotografija.

Morda je bilo v okolici veliko fig-smokev in od tod tudi ime Smokvica ali Figarola.

Leto 1869 1900 1931 1961 1971 1981 1991
Št. preb. 191 174 174 84 60 40 32

Prostorski okoliš 0200.