Trsek

Na ozkem strmem slemenu sredi Šavrinskega gričevja se nahaja vas Trsek. Na severo-zahodni strani jo obdaja potok Dernarnik, na južno-zahodni pa reka Dragonja in njeno povirje.

Vas Trsek sestavljata dve naselji; zgornji Trsek (manjši, po domače imenovani tudi Petehi) in spodnji Trsek (večji). Na vzpetini nad zgornjim Trsekom stoji cerkev sv. Bride s pokopališčem (nadmorska višina 319 m), katera spada pod župnijo Truške.

Prva omemba Trseka je zabeležena v darilni pogodbi Oglejskim patriarhom s strani rimsko-nemškega cesarja Konrada II iz leta 1028. (Konrad II je vladal med letoma 1027-1039).

V obdobju trajanja STO (Svobodno tržaško ozemlje) je v Trseku delovala nadomestna osnova šola Truške, ki je po razmejitvi spadala v cono B.

V spodnji vasi Trsek pa je bila postavljena torklja za pridobivanje oljčnega olja. Po veliki pozebi oljk 1929 leta in ekomomski emigracijii prebivalcev Trseka in okoliških vasi je bila v začetku 30-tih let prešnjega stoletja opuščena.

Na Dragonji sta delovala tudi dva vodna mlina. Večji z vzdevkom mlin pri ‘Toni malnarju’ je stal ob poti, ki je vodila iz Trseka v Koromače in Sirče ter ostale vasi na drugi strani reke. Manjši mlin pri ‘Mazurinu’ pa stoji ob poti, ki vodi v Trebeše. Slednji je deloval do 70-tih let prešnjega stoletja in se danes obnavlja pod okriljem Zavoda za spomeniško varstvo Piran.

Trsek se v zadnjem času precej spreminja. Vas si nadeva novo podobo. Že na prvi pogled je videti, da so tukajšnji ljudje, tako stari domačini kot prišleki, visoko zavihali rokave. Zamenjali so dotrajane stavbne dele s sodobnimi materijali, mnoge hiše so dobile prizidke, nove terase in balkone, iz katerih je čudovit razgled na vse strani.

V vasi stanuje tudi nona Nela. Čeprav pišemo že leto 2002, živi še vedno tako, kot so živeli ‘en bot’: v črni, črni kuhinji….

V Trseku prevladujejo priimki Kozlovič, Černac in Kocjančič.

Leto 1869 1900 1931 1961 1971 1981 1991
Št. preb. 148 183 185 116 85 67 56

Prostorski okoliš 0215.