Vanganel

Vanganel leži na južnem delu Vanganelskega polja. Oddaljen je 6 km od Kopra v smeri proti Marezigam in zajema zaselke Čenturske doline, Hliban, Guci, posamezne kmetije nad dolino in Kortino.

Beseda »vanga« je domači izraz za lopato za kopanje. Vendar ime kraja po vsej verjetnosti izhaja iz italijanske besede »fango«, kar pomeni blato, saj je bila Vanganelska dolina v svoji zgodovini velikokrat poplavljena. Leta 1964 so nad Vanganelom zajezili Bavški potok in tako je nastalo akumulacijsko jezero, imenovano Vanganelsko jezero. Danes se uporablja za namakanje in ribogojništvo. (osnovni podatki o jezeru)

Ob vznožju hriba, nasproti zadružnega doma, se med bujnim zelenjem skrivajo domačije starega dela Vanganela, po pobočju hriba pa so posejane mnoge obnovljene kmečke hiše ali nove zgradbe.

Po sredini Vanganelske dolini teče reka Badaševica, zato je bilo tu močno razvito kmetijstvo za zgodnjo zelenjavo in sadje, s katerim  so kmetje oskrbovali koprske in tržaške trgovine oziroma tržnice.

V gozdnatem predelu Vanganela, ob potoku, ki priteka iz akumulacijskega jezera in se za Vanganelom izliva v Badaševico, delujejo trije športni klubi: Teniški klub Vanganel, Konjeniški klub Koper in Lokostrelski klub Ankaran.

Člani Teniškega kluba imajo v neposredni bližini tudi ogrado s tremi generacijami srn iz rodu damjakov.

Krajani so zelo aktivni v raznih društvih, kot so: Turistično društvo Vanganel, v okviru katerega deluje Društvo upokojencev, Mladinska sekcija, Ribiška družina, Lovska družina, Ekološko združenje, Športna sekcija ter Klub malega nogometa.

Okrog Vanganelskega jezera je speljana rekreacijska pot, namenjena vsem, ki imajo težave s srcem in ožiljem.

Vabilo na pot od Vanganela do Marezig z opisom poti.

Center vsega dogajanja v Vanganelu pa je zgradba Zadružnega doma, kjer ima svoje prostore krajevna skupnost, trgovina, gostinski lokal ter večnamenska dvorana, v kateri se odvijajo družabna srečanja, praznovanja, razstave in redne šprtne dejavnosti od TAO joge do aeorobike.

Na drugi strani reke se v gozdičku nahaja bivša zgradba osnovne šole, v kateri so danes prostori otroškega vrtca. Pred njo pa je spominsko obeležje padlim v NOB.

Vanganel šteje danes 436 ljudi, 218 moških in prav toliko žensk, ki živijo v 162 gospodinjstvih ter 128 stavbah s stanovanji. (Statistični urad RS, Popis prebivalstva 2002)

Leto 1869 1900 1931 1961 1971 1981 1991
Št. preb. 59 100 153 182 203 292 380

 

Prostorska okoliša 0304 in 0305.