Vrtine

Vrtine so prvi antonski zaselek pod cesto, ki se stiska na rižanski strani slemena. Danes ga sestavljata dve ulici. Prva, ki se nahaja takoj nasproti Farančana in druga, ki pelje proti dolini reke Rižane.

Na drugem odcepu je  nekoč stal kamen in temu kraju se je pravilo tudi Pr Pili ali pa Pr kamna. Po tej poti so nekoč hodili kmetje z vozovi na rižanske mline, kjer so mleli svoje zrnate pridelke. Tega kamna danes ni več in počasi se izrinja iz spomina domačinov.

Tudi stare Vrtine so bile sestavljene le iz nekaj domačij, strnjenih ob cesti za rižansko dolino. Tu srečamo priimka Riosa in Gregorič.

V centru vasi so nekoč stale tri hiše. Danes je ostala le ena, ker sta se ostali dve že močno prezidali ali spojili z novogradnjami. Slednjih je kar veliko in kot kaže, se njihovo število še ne bo tako hitro ustalilo.

Ker je bila pot skozi Vrtine hkrati tudi ena glavnih poti za Dekane, je bilo v zaselku vedno veliko mimoidočih, ki so prinašali novice in novosti v ta antonski zaselek. Zapisane pa so bile tudi nekatere zgodbe, vezane na nekdanje prebivalce tega kraja.

V Vrtinah pa je najti tudi eno zanimivost. Tukaj je namreč vodovodna črpalka, ki črpa vodo iz rižanskega vodovoda v cisterne, ki napajajo krajevne skupnosti Sv. Anton, Pobegi-Čežarji in Bertoki.

V Vrtinah se lahko med drugim pohvalijo s privatno mesnico, ki oskrbuje celotno področje KS Sv. Anton kot tudi zadovoljne kupce od drugod. Pri Cepakovih imajo tudi konje, za katere skrbi mladi gospodar. ‘Klikni’ za povečavo!

Danes, ko se s kmetijstvom skoraj ne ukvarjajo več, se ob cesti vrstijo novogradnje novih prebivalcev, ki večinoma služijo drugod.

Ob glavni cesti Bertoki-Sv. Anton lahko kljub temu najdemo vzorno urejene vinograde, tu in tam kakšno drevo oljke ter sadno drevje, kot je mogočen kaki, ki stoji pred odcepom za Vrtine.

Na koncu zaselka stoji tudi obrat za pridobivanje gnojil, zraven pa je še danes opuščena kokošja farma.

Po podatkih iz zadnjega popisa, ki so ga izvedli leta 2002 je takrat živelo v Vrtinah 46 prebivalcev.