Žgani

Tik preden se na poti za Kubed zapeljemo čez most, pod katerim teče reka Rižana, nas cestni kažipot opozori na majhen zaselek Žgani.

Čeprav je od tam do Žganov le nekaj sto metrov, pogosto le-ti ostanejo skriti našim očem. Iz vlaka jih ne vidimo, saj so stisnjeni ob vznožju manjšega hriba, tik pod železniško progo Koper-Kozina. S ceste za Kubed oziroma globjo Istro, pa Žgane skrivajo drevesa, ki rasejo ob strugi reke Rižane.

Zaselek ima le nekaj hiš; starejšim so se v zadnjem času pridružile nove. V zaselku živijo danes tri družine, po pripovedovanju Žigante Albina pa je bilo nekoč tu precej več ljudi.

V Žganih sta se svoje dni vrtela dva mlina: Bucajev mlin pri mostu in Averjev mlin. Mimo Žganov teče namreč potok, ki so ga tukajšni prebivalci spretno ujeli v korito in uporabili za pogon mlinskih koles. Potok se iz umetne struge nato izlije v reko Rižano.

V bližini Žganov je tudi vodovod, ki ima dva vhoda. Spodnji je lepo oblikovan v istrskem kamnu. Viden je z glavne ceste v bližini mosta (nekoč imonovan Ponte Aver), drugi vhod pa stoji višje. Z mosta je opazen tudi velik kamnolom, ki se je z desetletji močno zarezal v sosednji hrib.

Med 2. svetovno vojno, leta 1943, je bil zaselek požgan.

Priimka, ki izhajata iz tega kraja sta Aver in Žigante.