Vedi tutte le notizie

Podžupan, pripadnik italijanske narodne skupnosti, znova Mario Steffé

Categoria: Generale
Data di pubblicazione:

Župan Mestne občine Koper Aleš Bržan je izpopolnil svojo podžupansko ekipo. Za četrtega podžupana, pripadnika italijanske narodne skupnosti, je imenoval Maria Stefféja.

Skladno s statutom Mestne občine Koper mora biti podžupan tudi pripadnik italijanske narodne skupnosti, izmed članov občinskega sveta, izvoljenih na posebnih listah pripadnikov italijanske narodne skupnosti, ga imenuje župan. Bržan je to vlogo znova zaupal Mariu Stefféju.

Steffé bo tudi v tem mandatu pomagal županu pri njegovem delu in po pooblastilu opravljal posamezne naloge iz njegove pristojnosti, med katerimi so predvsem tiste s področja uresničevanja pravic italijanske narodne skupnosti in njenih pripadnikov. Podžupansko funkcijo bo opravljal nepoklicno.

Župan je tako v podžupansko ekipo umestil le eno novo ime. Poleg Maria Stefféja, Janeza Starmana in Jasne Softić, ki so z županom sodelovali že v prejšnjem mandatu, je podžupanja tokrat še Mateja Hrvatin Kozlovič, ki bo tudi edina kmalu funkcijo opravljala poklicno.

Foto: MOK