Zapri
22. 05. 2024 Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper Preberi več
Zapri

ANKETA skupaj oblikujmo park urbanih športov na Bonifiki

Mestna občina Koper si želi na travnatem območju med Športno rekreacijskim centrom Bonifika, Olimpijskim bazenom Koper in Piransko cesto urediti sodoben park urbanih športov, ki bi omogočal umestitev različnih športnih, rekreativnih, kulturnih in sprostitvenih vsebin. Z izgradnjo skate parka je občina naredila prvi korak k celoviti ureditvi približno 15.000 kvadratnih metrov velikega območja, ki bo v prihodnje predstavljal javno dostopen prostor, namenjen druženju ter aktivnemu in zdravemu preživljanju prostega časa.

Posebna projektna skupina, zadolžena za pripravo projekta, je določila obvezne vsebine, ki so nujne za ureditev tovrstnega parka in so že umeščene v prostor. Gre za nedavno zgrajeni skate park, načrtovani pump track, večnamensko ploščad z infrastrukturo (voda, elektrika …), povezovalne poti, ki bodo opremljene s klopmi, koši za smeti, javno razsvetljavo in drugo urbano opremo, javne sanitarije, gostinski objekt s spremljevalnimi prostori in otroškimi igrali. Ob tem je projektna skupina oblikovala 16 vsebin, o umestitvi katerih pa boste soodločali občanke in občani.

Pripravili smo anketo, s katero želimo pridobiti vaša mnenja o vsebinah, ki bi jih vi želeli umestiti v park urbanih športov in tako prispevati k oblikovanju končnega videza tega območja. Vsak anketiranec lahko izbere pet sklopov, ima pa tudi možnost, da poda svoj predlog vsebin, ki niso med predlaganimi. Na podlagi pridobljenih rezultatov bo Mestna občina Koper oblikovala idejno zasnovo ureditve parka urbanih športov na tem območju.