Izjava o dostopnosti

Dostopnost

V Mestni občini Koper se zavezujemo, da bomo omogočali dostopnost spletnega mesta koper.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

 

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na celotno spletno mesto Mestne občine Koper – koper.si. Skrbnik spletnega mesta je Mestna občina Koper.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

  • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
  • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (bralnik zaslona, brajeva vrstica),
  • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
  • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
  • predvidljivo delovanje spletišča,
  • omogočeno opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
  • omogočena uporaba različnih ravni naslovov.

 

Stopnja skladnosti

Spletno mesto koper.si dosega raven dostopnosti AA, kot je določena v smernicah za načrtovanje spletnih vsebin Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0 in je zaradi izjem, ki jih navajamo v nadaljevanju, delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

 

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletnega mesta nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

  • skenirani dokumenti v obliki zapisa PDF,
  • programsko generirani dokumenti,
  • različne kompleksne tabele s podatki.

Med take izjeme sodijo skenirani predpisi aktov, ki so bili sprejeti pred letom 2010 in so objavljeni kot skenirani dokumenti v obliki PDF, letna poročila, organigram organizacije občinske uprave in druge tovrstne vsebine, ki morajo biti objavljene v skladu z drugimi zakoni in bi predelava predstavljala nesorazmerno breme. Navedene vsebine se nanašajo na zelo majhne in ozko specializirane skupine uporabnikov, med katerimi za zdaj še nismo zaznali težav z dostopnostjo, vendar se v Mestni občini Koper kljub temu izdatno trudimo, da bi bile vse naše vsebine čim bolj prilagojene morebitnim uporabnikom, ki pripadajo ranljivim skupinam.

 

Povratne in kontaktne informacije

Če nam želite sporočiti kar koli v zvezi s prilagoditvijo spletne strani Mestne občine Koper za osebe s posebnimi potrebami ali potrebujete informacije o vsebinah, ki so vam trenutno nedostopne, nas lahko o tem obvestite na naslov obcina@koper.si. V zadevo obvezno pripišite »Spletna stran – dostopnost za ranljive skupine«.

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
+386 1 555 58 48
gp.irsid@gov.si

Datum objave spletnega mesta:
Spletna stran je bila v obstoječi obliki objavljena januarja 2020.

Priprava izjave o dostopnosti:
Izjava je bila pripravljena 07.01. 2020, posodobljena 12.12.2021, 12.12.2022 in 29.09.2023 z uporabo metode iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.