Kontakti

Mestna občina Koper
Verdijeva ulica 10
6000 Koper – Capodistria

T  +386 (0) 5 664 61 00
F: +386 (0) 5 627 16 02
E: obcina@koper.si

MŠ: 5874424
ID za DDV: SI40016803

Podračun proračuna SI56 0125 0010 0005 794
Vplačilni račun za plačilo denarnih kazni: SI56 0125 0450 0566 867
Vplačilni račun za plačilo upravnih taks za dokumente iz upravnih dejanj: SI56 0125 0450 0309 138
Vplačilni račun za plačilo upravnih taks s področja prometa in zvez: SI56 0125 0450 0355 116

Navodilo za plačevanje upravnih taks za oddajo vlog in obrazcev

Na podlagi Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20 in 167/20) so za zagotavljanje splošnih informacij o upravnih storitvah in drugih storitvah imenovani naslednji javni uslužbenci:

Za zahtevnejše upravne in druge javne storitve s področja

Kabinet župana

Nina Trampuš, vodja kabineta župana

T: 05 664 64 77
E: nina.trampus@koper.si
Naslov: Verdijeva ulica 10, Koper

Urad za družbene dejavnosti

Timotej Pirjevec, vodja urada

T: 05 664 62 39
E: timotej.pirjevec@koper.si
Naslov: Verdijeva ulica 10, Koper

Urad za finance in računovodstvo

Orjela Bordon, vodja urada

T: 05 664 62 49
E: orjela.bordon@koper.si
Naslov: Verdijeva ulica 10, Koper

Urad za prostorski razvoj in nepremičnine

Matjaž Marsič, vodja urada

T: 05 664 62 75
E: tajnistvo.UPRN@koper.si
Naslov: Verdijeva ulica 6, Koper

Urad za gospodarske javne službe, okolje in promet

Raf Klinar, vodja urada

T: 05 664 63 30
E: tajnistvo.UGDOP@koper.si
Naslov: Verdijeva ulica 6, Koper

Služba za investicije

Petar Ziraldo, vodja službe

T: 05 664 62 67
E: petar.ziraldo@koper.si
Naslov: Verdijeva ulica 6, Koper

Služba za občinski svet in krajevne skupnosti

Alenka Plahuta, vodja službe

T: 05 664 62 07
E: alenka.plahuta@koper.si
Naslov: Verdijeva ulica 10, Koper

Služba za digitalni razvoj in pisarniško poslovanje

Andrej Erzetič, vodja službe

T: 05 664 63 37
E: andrej.erzetic@koper.si
Naslov: Verdijeva ulica 10, Koper

Odgovorne osebe za posredovanje informacij za medije

Nina Trampuš

T: 05 664 64 77
E: nina.trampus@koper.si

Mitja Volčanšek

T: 05 664 63 08
E: mitja.volcansek@koper.si

Tanja Rudl

T: 05 664 64 66
E: tanja.rudl@koper.si

Naslov za novinarska vprašanja

Svetovalec za pomoč strankam

Anuška Petrovački

T: 05 664 62 01
E: anuska.petrovacki@koper.si
Naslov: Verdijeva ulica 10, Koper