PONUDBA ZA PRODAJO NEPREMIČNINE NA PODLAGI 189. ČLENA ZAKONA O UREJANJU PROSTORA

Vloga zahteva e-certifikat