Vse vloge, obrazci in predpisi

Poziv za posredovanje podatkov za odmero turistične takse, ki se plačuje v letnem pavšalnem znesku na območju Mestne občine Koper

Dokumentacija
Javni poziv 2023 / .pdf / 798 KB

Datum: 1.12.2022

Številka: 423-2/2022-14

V skladu z 22. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 3.  ter 9. členom Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 41/18) , Mestna občina Koper objavlja

Javni poziv za posredovanje podatkov, ki bodo osnova za izračun turistične takse v pavšalnem znesku v Mestni občini Koper za leto 2022

  1. POZIV ZAVEZANCEM

Mestna občina Koper poziva dosedanje in nove zavezance za plačilo turistične takse v pavšalnem znesku iz 3. člena Odloka o turistični taksi in promocijski taksi v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 41/18) – v nadaljevanju: odlok – k oddaji podatkov, za katere vodi evidenco v skladu z 9. členom odloka.

Obrazec za posredovanje podatkov je dostopen na povezavi (https://koper.e-obcina.si/DownloadFile?id=1351373&post_id=477437).

Novi zavezanci, lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj na območju Mestne občine Koper, in zavezanci, ki uveljavljajo oprostitev plačila turistične takse v pavšalnem znesku so dolžni posredovati podatke na predpisanem spletnem obrazcu do vključno 31.01.2023. Izpolnjen obrazec je možno tudi osebno dostaviti ali poslati na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali na elektronski naslov obcina@koper.si.

Občina poziva zavezance, ki uveljavljajo oprostitev plačila turistične takse v pavšalnem znesku iz naslova oddajanja stanovanja ali stanovanjske hiše v najem, da do vključno 31.1.2023 posredujejo kopijo napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2022 in kopijo potrdila o oddaji napovedi pristojnemu davčnemu organu, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali na elektronski naslov obcina@koper.si.

Več informacij, Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 41/18) in obrazec za posredovanje podatkov za leto 2022 v elektronski obliki so dostopni na spletni strani Mestne občine Koper https://www.koper.si/obcina/obcinska-uprava/urad-za-gospodarstvo-kmetijstvo-in-razvoj/turisticna-in-pavsalna-turisticna-taksa/.

Za pojasnila v zvezi z izračunom, plačilom in oprostitvami plačila  turistične takse v pavšalnem znesku v Mestni občini Koper je pristojen Urad za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, kontaktna oseba Magdalena Škrlj Bura, elektronski naslov magdalena.skrljbura@koper.si;  telefonska številka 05/6646-216.

Upravna taksa: brez