Zapri
22. 05. 2024 Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper Preberi več
Zapri
Vse vloge, obrazci in predpisi

Pravilnik o spremembah pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov – Regolamento recante modifiche al regolamento su importi e modalità di determinazione delle retribuzioni e compensi per lo svolgimento di funzioni ovvero delle indennità di carica destinati a funzionari del Comune città di Capodistria, membri degli organi interni del Consiglio comunale e del Sindaco, come pure altri organi del Comune città di Capodistria nonché dei rimborsi delle spese (Uradni list RS, št. 49/23)

Upravna taksa: brez