Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2022 – Deliberazione di approvazione del conto annuale del Comune città di Capodristria per il 2022 (Uradni list RS, št. 50/23)

Upravna taksa: brez