Vse vloge, obrazci in predpisi

Vloga za izdajo dovolilnice za parkiranje v starem mestnem jedru

Za to vlogo je predviden poseben obrazec, na voljo v naši sprejemno informacijski pisarni. Vlogo je potrebno oddati osebno na naslovu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri oddaji vloge je potrebno predložiti:

  • dokazilo o stalnem prebivališču v starem mestnem jedru Kopra,
  • prometno dovoljenje.

Za vlogo je potrebno plačati upravno takso v znesku 4,50 € ter strošek dovolilnice v znesku 10,68 € (120 taksnih točk).

Dovolilnice se izdajajo v skladu z Odlokom o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper (Uradne objave, št. 54/01)

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 15,18 EUR z gotovino ob prevzemu dovolilnice.