Vse vloge, obrazci in predpisi

Vloga za pridobitev potrdila do upravičenosti posebnega abonmaja za neomejeno parkiranje v parkirni hiši P+R Sonce

Dokumentacija
Vloga - PH Sonce / .docx / 198 KB

PREBIVALCEM STAREGA JEDRA MESTA KOPER – CAPODISTRIA

O B V E S T I L O

Mestna občina Koper obvešča prebivalce s stalnim prebivališčem na območju starega jedra mesta Koper-Capodsitria, ki obsega območje:

  • Vojkovega nabrežja od HŠ 31A do HŠ 37 (samo neparne številke)
  • Gramscijevega trga
  • Levje ulice
  • Gasilske ulice in
  • Cankarjeve ulice od HŠ 8 do HŠ 14 (samo parne številke),

ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev, ki omogoča parkiranje v mestnem jedru, da je v PH P+R Sonce na voljo 79 parkirnih prostorov, ki so namenjeni izključno prebivalcem iz navedenega predela mestnega jedra.

Parkirni prostori so prebivalcem na voljo pod istimi pogoji, kot so bili pred časom na voljo prebivalcem mestnega jedra ponujeni parkirni prostori v PH Belveder.

Prebivalcem so posebni abonmaji za neomejeno parkiranje v PH  P+R Sonce po tarifi 20€/mesec.

Posebni abonma stanovalcu v PH P+R Sonce zagotavlja vedno prosto parkirno mesto.

Prebivalec mestnega jedra lahko pridobi posebni abonma za vozilo za katero je pridobljena dovolilnica, ki prebivalcu omogoča parkiranje v mestnem jedru (t.i. zelena dovolilnica), pod pogojem, da pridobljeno dovolilnico zamenja za dovolilnico, ki dovoljuje dostop in vožnjo po mestnem jedru ter ne dovoljuje parkiranja (t.i. rdeča dovolilnica), omogoča pa dostavo.

Vloge za pridobitev potrdila o upravičenosti do pridobitev posebnega abonmaja za neomejeno parkiranje v parkirni hiši P+R Sonce bo občinska uprava sprejemala do oddaje vseh 79 parkirnih prostorov.

Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prejema.

Vlogo za pridobitev potrdila do upravičenosti posebnega abonmaja za neomejeno parkiranje v parkirni hiši P+R Sonce se odda na posebnem obrazcu, ki se ga dostavi osebno, po pošti ali elektronski pošti na Mestno občino Koper (obcina@koper.si).

 

Upravna taksa: brez