Preglej vse novice

Bržan: »Proračun za leto 2020 je zgodovinski!«

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Občinski svet Mestne občine Koper je na včerajšnji seji po skrajšanem postopku sprejel občinski proračun za leto 2020, ki predvideva 79,6 milijona evrov odhodkov. Odlok o proračunu je bil sprejet brez glasu proti, zanj je glasovalo 22 svetnikov, trije pa so bili vzdržani. Kot je povedal koprski župan Aleš Bržan, je proračun za leto 2020 vsebinsko in finančno razvojno usmerjen ter enakomerno porazdeljen med mestom in podeželjem.

Letošnji proračun predvideva 77,1 milijona odhodkov, z odplačilom kreditov pa izdatki znašajo 79,6 milijona. Poleg tekočih lastnih prihodkov bo poraba krita še s 6,8 milijona sredstvi iz državnega proračuna in virov EU ter s črpanjem sredstev na računih v višini 7,6 milijona. Odhodki, namenjeni investicijam, bodo v letu 2020 znašali 33 milijonov evrov, kar predstavlja 43 odstotkov vseh odhodkov, od katerih bo več kot 12 milijonov evrov namenjenih naložbam na podeželju. V letu 2020 je predvidenih za 71,4 milijona evrov prihodkov, od katerih je 54,6 tekočih prihodkov.

Kot je povedal župan Mestne občine Koper Aleš Bržan, svetnicam in svetnikom ni predstavil običajnega predloga proračuna: »Prvič v zgodovini so nam ga pomagali sestaviti naše občanke in občani v okviru projekta Predlagam – odločam/Propongo – decido in prvič v novem mandatu smo dobili priložnost, da zastavimo svoje usmeritve, saj smo se lani morali ukvarjati predvsem s kupom obveznosti iz preteklega obdobja.« Dodal je, da je proračun zdaj vsebinsko in finančno povsem razvojno usmerjen: »V njem je 33 milijonov oziroma 43 odstotkov vseh odhodkov namenjenih naložbam. Dejstvo je, da je Mestna občina Koper infrastrukturno podhranjena in da mora v številnih območjih šele postaviti temelje za razvoj. Letošnji proračun ne izpolnjuje sanj, ampak potrebe. Ne piše pravljice, ampak resnično zgodbo o uspehu.«

Župan je svetnicam in svetnikom na seji predstavil največje projekte, ki MOK čakajo v naslednjem letu. Največji projekt, ki se bo začel izvajati v letu 2020, je izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju Hrvatinov, Škofij in Bertokov. Gre za projekt Čisto za Koper in Ankaran, ki je vreden dobrih 17 milijonov evrov, od katerih bo kar osem milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev. V tem letu bo občina za projekt namenila 4,5 milijona evrov. Eden večjih in pomembnejših projektov, ki se bo začel izvajati v letu 2020, je gradnja nadzemne parkirne hiše P + R Sonce, dokončana bo tudi podzemna parkirna hiša pod Muzejskim trgom, s katerima bodo občanke in občani v neposredni bližini mestnega jedra dobili več kot 900 novih parkirnih mest.

V letu 2020 bo Mestna občina Koper realizirala tudi številne projekte na področju vrtcev in šol, tako bo končana dozidava OŠ Marezige, začel se bo graditi prizidek k OŠ Dušana Bordona v Semedeli, začele se bodo tudi aktivnosti za izgradnjo nove šole na Škofijah. Vrtec v Semedeli, enota Slavnik, bo deležen obnove notranjosti, v načrtu je povečanje telovadnice ob osnovni šoli v Šmarjah in obnova strehe šole v Hrvojih. Predvidena je še obnova gasilskega doma PGD Babiči in nabava novih gasilskih vozil, novosti se obetajo tudi na področju programov zdravstvenega varstva, ki jih izvaja Zdravstveni dom Koper. V letu 2020 bo MOK izpeljala tudi 36 projektov, ki so jih občanke in občani izglasovali v okviru participativnega proračuna in predstavljajo pomembno vsebinsko dopolnitev proračuna.

Proračun predvideva dodatne storitve na področju sociale s širitvijo službe pomoči na domu, zagotovitev dodatne oblike brezplačnih prevozov za socialno ogrožene starostnike in sredstva za nakup dodatne bivalne enote za brezdomne osebe ter za ureditev prostorov dnevnega centra za otroke in mladostnike Koper PetKA, v načrtih je še ureditev medgeneracijskega centra v Dekanih. Poleg občinskih socialnih denarnih pomoči bo MOK v okviru Rdečega križa zagotovila sredstva za materialne in druge oblike pomoči socialno ogroženim in dodatno okrepila svetovalne dejavnosti za otroke in mladostnike, na področju zdravstva je predvideno nadaljevanje izvajanje mreže prvih posredovalcev, za starše, ki prvič rešujejo stanovanjski problem z najetjem stanovanjskega kredita, pa bo občina uvedla znižanje plačila vrtca. V proračunu za 2020 so zajeta tudi sredstva za subvencioniranje obnove fasad vaških jeder in za obnovo fasad ter izvedbo protihrupnih ukrepov v mestnem jedru, prav tako bo občina subvencionirala kanalizacijske priključke v okviru projekta Čisto za Koper in Ankaran ter subvencionirala male čistilne naprave.