SOPOREM-Sončna energija za zmanjšanje emisij

S projektom želimo povečati proizvodnjo energije iz obnovljivih virov v koprskem pristanišču in v Mestni občini Koper.

Projekt sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 3.556.432 EUR. Namen projekta je povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov z izgradnjo dveh sončnih elektrarn in tako prispevati k znižanju neto ničelnih emisij toplogrednih plinov in opuščanje rabe fosilnih goriv.

Pri spopadanju s podnebnimi spremembami in okoljskimi izzivi ima proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov pomembno vlogo, ter predvsem zelo velik še neizkoriščen potencial. Projekt SOPOREM vzpostavlja proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov v koprskem pristanišču in Mestni občini Koper z izgradnjo dveh sončnih elektrarn, ki bosta pripomogli k zmanjšanju ogljičnega odtisa ter prispevali k zmanjšanju emisij in toplogrednih plinov.

Sončna elektrarna na strehi Parkirne hiše Sonce z več kot tisoč moduli ima inštalirano moč 459 kilovatov. Elektrarna bo letno proizvedla 505 megavatnih ur električne energije, kar bi zadoščalo za letno preskrbo 50 gospodinjstev. Proizvedeno elektriko bodo koristili številni javni objekti v občini, kot so Arena Bonifika, bazen Olimpijskega centra Koper, stavba Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper in ne nazadnje tudi občinske stavbe na Verdijevi ulici. Na ta način bo koprska občina znižala izpuste ogljikovega dioksida za 186 ton letno, skupaj z novo sončno elektrarno v koprskem pristanišču pa se bodo emisije C02 znižale za več kot 1.500 ton letno.

Splošni cilj projekta je povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov.

Rezultati projekta:

  • Povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov v koprskem pristanišču za cca. 3.630 MWh/leto.
  • Povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov v MOK za cca. 505 MWh/leto.

 

Vodilni partner:

  • Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d., Slovenija

 

Ostali partnerji na projektu:

  • Mestna občina Koper, Slovenija
  • Greenstat ASA, Norveška

Povezava na spletno stran pojekta: https://soporem.si/

Časovna izvedba projekta

Maj 2022 - April 2024

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 3.556.432,50 EUR
Vrednost projekta MOK: 655.950,00 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Finančni mehanizem EGP : 2.128.623,58 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 2.128.623,58 eur
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev MOK: 655.950,00 eur
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • : EUR

Sončna energija za zmanjšanje emisij (SOPOREM)