Zapri
19. 02. 2024 Objavljena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPN-ja Preberi več
Zapri

Sončna energija za zmanjšanje emisij (SOPOREM)

S projektom želimo povečati proizvodnjo energije iz obnovljivih virov v koprskem pristanišču in v Mestni občini Koper.

Projekt sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 3.556.432 EUR. Namen projekta je povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov z izgradnjo dveh sončnih elektrarn in tako prispevati k znižanju neto ničelnih emisij toplogrednih plinov in opuščanje rabe fosilnih goriv.

Pri spopadanju s podnebnimi spremembami in okoljskimi izzivi ima proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov pomembno vlogo, ter predvsem zelo velik še neizkoriščen potencial. Projekt SOPOREM vzpostavlja proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov v koprskem pristanišču in Mestni občini Koper z izgradnjo dveh sončnih elektrarn, ki bosta pripomogli k zmanjšanju ogljičnega odtisa ter prispevali k zmanjšanju emisij in toplogrednih plinov.

Splošni cilj projekta je povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov.

Rezultati projekta:

  • Povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov v koprskem pristanišču za cca. 3.300 MWh/leto.
  • Povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov v MOK za cca. 297 MWh/leto.

 

Vodilni partner:

  • Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d., Slovenija

 

Ostali partnerji na projektu:

  • Mestna občina Koper, Slovenija
  • Greenstat ASA, Norveška

Povezava na spletno stran pojekta: https://soporem.si/

Časovna izvedba projekta

Maj 2022 - April 2024

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 3.556.432,50 EUR
Vrednost projekta MOK: 655.950,00 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Finančni mehanizem EGP : 2.128.623,58 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 2.128.623,58 eur
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev MOK: 655.950,00 eur
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • : EUR

Sončna energija za zmanjšanje emisij (SOPOREM)