MEDS GARDEN Avtohton Mediteranski vrt in kulinarika za ohranitev tipične identitete regije

Vzpostavitev petih mediteranskih vrtov in povečanje števila obiskovalcev na čezmejni turistični destinaciji, skozi inovativen učni in spoznavni turizem ter čezmejno mrežo Mediteranskih vrtov.

Projekt je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Opis projekta: Kulturna krajina je pomemben del javnega interesa na kulturnem, ekološkem, okoljskem in družbenem področju in je hkrati priložnost za gospodarsko rast. Ni skrbnika, ki bi skrbel za ohranjanje pristne identitete regije in vzpostavil mediteransko rastlinstvo in kulinariko kot turistično zanimivost in glavni atribut privlačne regije. Skupni izziv programskega območja je preprečiti spreminjanje biotske raznolikosti regije, zmanjšati negativni vpliv masovnega turizma in poskrbeti za trajnostno ohranjanje dediščine povezane z užitno mediteransko floro. Splošni cilj projekta je integracija avtohtonih mediteranskih rastlinskih kultur v trajnostni turistični razvoj, vključevanje ciljnih javnosti v sooblikovanje lastnega življenjskega prostora, ohranjanje in promoviranje visokokakovostne kulturne krajine. Glavna neposredna učinka projekta bosta vzpostavitev 5ih mediteranskih vrtov in povečanje števila obiskovalcev na čezmejni turistični destinaciji, skozi inovativen učni in spoznavni turizem ter čezmejno mrežo Mediteranskih vrtov. V okviru mediteranskih vrtov se bodo vzpostavili učni didaktični centri s ciljem ohranjanja biotske raznolikosti in premične kulturne dediščine severnega Jadrana, vpeljavo novih veščin, znanj, širjenjem odgovornega turizma ter obogatitve turistične ponudbe. Mediteranski vrtovi z učnimi centri bodo namenjeni obiskovalcem, študentom, turistom, MSP-jem in turističnemu sektorju kot učno polje, kjer lahko doživijo mediteransko pestrost in izgradijo spoštovanje do okolja. Na osnovi čezmejnega sodelovanja, izmenjave izkušenj in skupne promocije novosti – učnega turizma, bo projekt zagotovil potrebno znanje, da postanemo prepoznavna zelena destinacija v evropskem prostoru.

Partnerji v projektu:

  • KZ Agraria Koper
  • Mestna občina Koper
  • Live Green z.o.o.
  • Scuola Centrale Formazione
  • Cooperativa Sociale Giuseppe Olivotti
  • Fondazione Opera Sacra Famiglia

 

Sklad: ESRR

Povezava na spletno stran projekta: https://www.ita-slo.eu/sl/MEDSGARDEN

Časovna izvedba projekta

Oktober 2017 - September 2019

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 808.897,50 EUR
Vrednost projekta MOK: 71.410,86 EUR
Lastna sredstva MOK: 10.711,63 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Interreg Italia-Slovenija : 60.699,00 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 687.562,87 eur
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev MOK: 60.699,23 eur