Celovita prenova javnih površin na obalnem delu mestnega jedra Kopra

Prenovljenih 8.193 m2 javnih površin na obalnem delu mestnega jedra Kopra: prenovljen in razširjen park pri Kapitaniji z montažo nepremične opreme skupne površine 2.815 m2, rekonstrukcija ulice Kopališko nabrežje v skupni površini 5.253 m2, ki obsega ureditev promenade za pešce.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Opis projekta: Prenovljenih je 8.193 m2 javnih površin na obalnem delu mestnega jedra Kopra: prenovljen in razširjen je park pri Kapitaniji z montažo nepremične opreme skupne površine 2.815 m2, rekonstrukcija ulice Kopališko nabrežje v skupni površini 5.253 m2, ki obsega ureditev promenade za pešce, kar je z obstoječim prometnim režimom bistveno povečalo peščeve površine, prepolovila pa se je širina enosmerne ceste, kjer promet poteka enosmerno v smeri proti severni obvoznici zaradi ukinitve vzdolžnih parkirišč, izgradnja novega panoramskega dvigala na starem mestnem obzidju ob Bastionu s tlakovanjem 125 m2 površin na Belvederju.

 

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

 

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Samostojna investicijska služba.

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko Kohezijsko politiko.

 

Časovna izvedba projekta

September 2013 - Julij 2014

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 2.014.208,97 EUR
Lastna sredstva MOK: 654.750,43 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Evropski sklad za regionalni razvoj : 1.359.458,54 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 1.359.458,54 eur