Celovita prenova objekta – Vergerijev trg 3

Celovita prenova objekta na naslovu Vergerijev trg 3.

Projekt rešuje razvojna izziva “Revitalizacija historičnega mestnega jedra” ter “Ureditev odprtega javnega mestnega prostora kot prostora urbanega življenja”. Obnovljeno je bilo degradirano območje, ki je bilo pred izvedbo investicije zanemarjeno in v propadajočem stanju, ponekod slabo funkcionalno in nevarno, ponekod pa je izgled stavbe kazil videz starega mestnega jedra.

Z investicijo so v staro mestno jedro Kopra vnešene nove vsebine, ki pomembno prispevajo k revitalizaciji, kot so dnevni center Obalnega doma upokojencev, prostori društva ŠENT ter druge družbene in protokolarne dejavnosti.

Cilj projekta:

Investicija je pomembno prispevala k oživitvi starega mestnega jedra Kopra oziroma k odpravi funkcionalne in socialne degradacije, k izboljšanju učinkovitosti rabe prostora v starem mestnem jedru Kopra, k ohranjanju kulturne dediščine, k izboljšanju izgleda in turistični atraktivnosti Kopra, k prehodu z institucionalnih storitev na skupnostne oblike storitev, k izboljšanju socialne vključenosti starejših občanov in oseb s težavami v duševnem zdravju (prostori društva ŠENT Koper), k izboljšanju energetske učinkovitosti javne stavbe, k vzpostavitvi pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest ter k izboljšanju kakovosti bivanja v starem mestnem jedru Kopra.

Rezultati projekta:

S projektom je bilo revitaliziranega:

  • 180 m2 odprtega prostora,
  • 597,10 m2 uporabne površine prenovljene stavbe.

 

Povezava na spletno stran sofinancerja: https://evropskasredstva.si/

Časovna izvedba projekta

November 2020 - Avgust 2022

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 1.304.964,59 EUR
Lastna sredstva MOK: 260.992,91 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Evropski sklad za regionalni razvoj : 1.043.971,68 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 1.043.971,68 eur