Čisto za Koper in Ankaran

Izgradnja kanalizacije na območju Škofij, Hrvatinov in Ankarana.

Projekt »Čisto za Koper in Ankaran« zajema izgradnjo kanalizacije na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran (v aglomeracijah ID 20022 Škofije, ID 20021 Hrvatini in ID 20027 Bertoki) s ciljem večje priključenosti tamkajšnjih prebivalcev na odvajanje in čiščenje odpadne vode.

Rezultati projekta:

Z izvedbo projekta bo preko 98% PE  priključenih na javno gospodarsko infrastrukturo odvajanja in ustreznega čiščenja odpadnih voda v aglomeracijah Škofije, Hrvatini in Bertoki.

Izgradnja fekalne kanalizacije v skupni dolžini cca 25.593 m in 14 črpališč. V sklopu projekta bo zgrajeno tudi cca 3.820 m meteorne kanalizacije in na določenih delih bo zaradi gradnje fekalne kanalizacije potrebno graditi nadomestni vodovod v skupni dolžini cca 962 m.

 

Vodilni partner: Mestna občina Koper

Partnerji operacije: Občina Ankaran

Lastna sredstva Občine Ankaran v projektu znašajo 575.677,28 €.

Časovna izvedba projekta

Januar 2018 - December 2023

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 15.780.378,91 EUR
Lastna sredstva MOK: 6.196.876,53 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Kohezijski sklad : 7.656.651,34 EUR
  • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije : 1.351.173,76 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 9.007.825,10 eur

 

Povezava do spletne strani projekta:

https://www.cisto-koper-ankaran.si/

 

Povezava na spletno stran sofinancerja:

http://www.eu-skladi.si/