Delna obnova prostorov na Gregorčičevi ulici 4 v Kopru

Izboljšanje pogojev za izvajanje družbene dejavnosti. Obnova prostorov za Center mladih Koper v skupni kvadraturi 415,9 m2.

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Izboljšanje pogojev za izvajanje družbene dejavnosti. Obnova prostorov za Center mladih Koper v skupni kvadraturi 415,9 m2.

 

Časovna izvedba projekta

Marec 2015 - December 2015

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 119.213,69 EUR
Lastna sredstva MOK: 53.669,69 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije : 65.544,00 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 65.544,00 eur